Erik Wallin tar över AL:s lilla i Hagastaden

Byggnadsfirman Erik Wallin föreslås få en markanvisning för kontor och kaféverksamhet inom fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden. Den lilla ytan ligger längs Norra Stationsgatan och bredvid höghuset Innovationen.

Föreslagen markanvisning omfattar nybyggnation av cirka 700 kvm BTA kommersiella ytor. Tomträttsupplåtelsen medför en årlig inkomst till staden om cirka 175.000 kr i 2021 års nivå.

Kvarteret Genen markanvisades i december 2014 till Atrium Ljungberg genom beslut i exploateringsnämnden. Markanvisningen förlängdes i två omgångar, år 2016 och 2018. Hösten 2020 var exploateringskontoret och Atrium Ljungberg överens om att markanvisningen inte skulle förlängas ytterligare efter att AL inte lyckats få igenom sin tänkta satsning på en restaurang på grund av brandutrymningsskäl.

Den planerade byggnaden ska uppföras i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan.

Byggnadsfirman Erik Wallin är sedan tidigare verksam byggaktör i Hagastaden och håller på att uppföra bostadshus inom kvarteren Coimbra och Oxford, som ligger ovan tunnlarna för E4/E20.

Projektområdet markerat i rött. Till vänster finns höghuset Innovationen. Fastighetsfoto: Fastighetsvärlden
Det aktuella området inringat. Flygfoto: Stockholms stad.
Så här såg den projektide som Atrium Ljungberg presenterade 2015 för det lilla kvarteret Genen ut.
Erik Wallins bostadskvarter Oxford och Coimbra (markerade i orange) ligger längs med den planerade Hagaesplanaden. Kv Genen är markerat i gult.

Fler Nyheter från förstasidan

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Affär för 136 mkr på Söder

Fortsatt högt affärstempo i stadsdelen. FV berättar om senaste affären.

Newsec: Brist på modern logistik

Skillnaden i direktavkastningskrav jämfört med kontor har mer än halverats på fem år.

Tillbaka till förstasidan