Visionsbild över Electrolux utbygga huvudkontor. Illustration: Archus

Electrolux bygger nytt huvudkontor – skapar kvarter på Kungsholmen

Electrolux påbörjar utvecklingen av ett nytt blandat kvarter mitt i Stadshagen. Den första etappen innebär en utbyggnad av Electrolux huvudkontor med 8.000 kvm och 100 bostäder med en total yta på 6.000 kvm. Detaljplanen är klubbad och nu väntar man på bygglov.

Fastigheten Gångaren 13 ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse genom Gångaren Holding AB och ligger i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm.

Electrolux är idag den enda hyresgästen och hyr 36.000 kvm för sitt huvudkontor med cirka 1.500 arbetsplatser.

I november 2018 vann en ny detaljplan laga kraft för fastigheten. Planen är en del av en större detaljplan som bland annat innefattar 1.800 bostadslägenheter, kontor, handel, ny grundskola, förskolor och en flytt och förädling av S: t Göransgatan.

Archus är ansvarig arkitektbyrå och generalpartner. Bolaget har funnits med i projektet sedan 2012.

Den nya detaljplanen för fastigheten innebär rätt att på fastigheten bygga ytterligare ca. 50 000 kvm kontor, handel, bostäder och en förskola på 1.000 kvm, samt ett åtagande att anlägga ett nytt torg på fastigheten, som för närvarande används som besöksparkering för huvudkontoret.

Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden, ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på Electrolux tak och 100 nya lägenheter. De boende får tillgång till ett brett utbud av service, tillgång till de gemensamma gårdarna, gemensamhetsytor, conciergeservice, miljöprofilerad restaurang och till träningsanläggningen med pool som delas med kontorsverksamheten. Både gemensamhetslokaler och lägenheter blir utrustade med Electrolux mest hållbara produkter.

– Projektet ger tydliga mervärden för Stadshagen som helhet, Electrolux medarbetare och övriga invånare i kvarteret. Fullt utvecklat kommer upp emot 3.000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Kvartersprojektet har en hög miljö- och hållbarhetsprofil som omfattar lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

– Som ett ledande företag inom hållbarhet vill vi bidra till stadsutvecklingen genom ett mer hållbart byggande och boende. Genom kunskap och medvetna val kan vi göra skillnad. Vi har utgått från det ramverk för klimatneutralt byggande som SGBC har tillhandahållit i projektet, säger Ulrika Kågström.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä och utvecklingen av fastigheten innebär betydande förbättringar av den befintliga kontorsfastighetens energiprestanda.

– Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva, säger Johnnie Pettersson Arkitekt och uppdragsansvarig på Archus.

Total budget för projektet ligger på 650 miljoner kronor och omfattar byggentreprenad, sidoentreprenader, kostnader till staden och projekteringskostnader.

Fakta: Electrolux nya huvudkontor.

Fas 1A – Fastighets AB Gångaren ansöker nu om bygglov för det första steget i utvecklingen.

  • Utbyggnad av huvudkontorsdelen 8 000 kvm
  • Byggnation av 6 000 kvm bostäder.
  • Ny huvudingång och ett nytt showroom mot det nya Centrumtorget.
  • Byggarbetet beräknas starta tredje kvartalet 2021 och förväntas vara klart 2023

Fas 1B – det andra steget i utvecklingen

  • Utbyggnad av huvudkontoret längs Kellgrensgatan
  • Nytt torg i korsningen S:t Göransgatan – Kellgrensgatan
  • Byggarbetet beräknas starta 2024 och förväntas vara klart 2025
Fastigheten ligger vid tunnelbanestationen Stadshagen.
6.000 kvm bostäder ingår i planen.

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

17 Ledande juristerna 2019/20

Här redovisas de 17 fastighetsjuridiska rådgivarna med högst total affärsvolym 2019/20.

Besqab förvärvar 50 procent av Erik Wallin AB

Carola Lavén: ”De har ett starkt varumärke och en gedigen byggmästaranda”.

2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Börs: Fortsatt stora rabatter

Har ökat sedan årsskiftet för flera av de större bolagen.

Hyreskonflikt mitt i city löst

Stor rabatt som fick jätten att mjukna.

Kafékedja tar över efter klassisk butik vid Odenplan

Flyttar in i utmärkt hörnläge.

På väg att ta över noterat 3-miljardersbolag

Storägarna har accepterat budet. Köper bolag som är större än sig själv.

Global aktör öppnar för att sälja välkänt centrum

Haft stark utveckling och det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.

Adam Backström har gått ur tiden

Framgången med bostadsinvesteringar drev honom ur landet.

Jätten öppnar för ett högre affärstempo

Flera anledningar till förändringar.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Bianca Ingrossos CAIA hyr av Humlegården nära Stureplan

Fick 30 lokalförslag. ”Vi hoppas locka många framtida talanger att jobba hos oss”.

Bröder oense: Fem fastigheter säljs på auktion

Fem flerfamiljshus auktioneras ut. FV berättar om beståndet.

Tillbaka till förstasidan