Antalet vakanta lägenheter sjönk med 25 procent

Den första mars i år stod ca 36 700 hyreslägenheter outhyrda. Närmare 29 500 av dessa var lediga för omedelbar uthyrning. Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med 8 900 outhyrda respektive 8 300 lägenheter lediga för uthyrning. Den högsta noteringen av outhyrda lägenheter gjordes 1998 då närmare 73 000 lägenheter stod tomma varav drygt 62 000 var lediga för omedelbar uthyrning. Därefter har antalet outhyrda respektive lediga lägenheter successivt minskat. Stora regionala skillnader föreligger. Medan t.ex. Stockholm endast har ett fåtal lägenheter lediga för uthyrning visar många mindre kommuner en helt annan bild. Ca 25 600 (87 procent) av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. De outhyrda lägenheterna orsakar en stor ekonomisk belastning för bostadsföretagen/fastighetsägarna. En grov beräkning pekar på hyresförluster motsvarande ca 152 miljoner för månaden mars. Omräknat till årsnivå innebär detta uteblivna hyror på drygt 1,8 miljarder kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Tillbaka till förstasidan