Under 2023 färdigställdes 800 bostäder i Skellefteå.

1.600 nya bostäder på två år –Skellefteå vill växa mer

På två år har det byggts 1.600 bostäder i Skellefteå. Samtidigt har kommunen rekordstor inflyttning. Nu vill man växla upp men omvärldsfaktorer och investerares förlegade fördomar om Norrland hämmar utvecklingen.

Annons

– I Skellefteå har vi högkonjunktur, med en mängd av möjligheter för tillväxt och utveckling, men det är avgörande att vi kan tillföra nya bostäder, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå.

Förutom Sveriges storstadsregioner är det Skellefteå som upplever det allra högsta inflyttningstrycket. Aldrig tidigare har det flyttat in så många till kommunen som ifjol när Skellefteå växte med 2112 nya invånare. Rekordsiffrorna ställer stora krav på samhällsservice, infrastruktur och inte minst bostäder. Även om byggkranarna tornar upp sig som aldrig förr så har tillförandet av nya bostäder inte kunnat hänga med i samma utveckling som behovet på 1000 nya bostäder per år.

Det behövs aktörer som är villiga att satsa.

– En utmaning vi stöter på när vi söker kapital är att de som sitter på pengarna ofta befinner sig i Stockholm och har en föråldrad syn på Norrland. Vi önskar att de kunde se förbi det och ta del av vår utvecklingsprognos som är jättestark. Tyvärr blandas vi ofta ihop med satsningarna i Boden och Luleå, som är några steg bakom oss i utvecklingen. Vi befinner oss mitt i en intensiv expansionsfas – med Northvolt i full gång, och hela fabriken förväntas vara klar om två år. Trots att vi är betydligt längre fram i utvecklingen möts vi ändå av tveksamhet när det kommer till att locka investeringar till Skellefteå, säger Patrik Larsen.

Skellefteå är mitt i en period av stark tillväxt och utveckling.

– Vi har högkonjunktur när övriga Sverige har lågkonjunktur.

Skellefteå går mot strömmen på grund av de investeringar som görs, men klarar sig ändå inte utan att påverkas. Trots ett starkt intresse från byggbolag som vill bygga bostäder i området finns det en brist på tillgängligt kapital från investerare.

– Det här skapar en moment 22-situation där vi inte vill anvisa mark för bostadsbygge utan tillräcklig finansiering. Jämför vi situationen och hur den skiljer sig för bara två år sedan då räntorna var nästan noll så är det stor skillnad, säger han.

Sviktande konjunktur, höjda räntor, ökade råvarupriser spelar roll när byggaktörer räknar på projekt.

– Det innebär att avkastningskraven ökat, i dag krävs en mycket högre avkastning för att locka investerare, vilket har påverkat nybyggnadsprojekten på ett tydligt sätt.

Kommunala bostadsbolaget Skebo har gjort en stark insats som samhällsbyggare och visat vägen. Klockarhöjden, ett projekt med 155 bostäder, är bara ett exempel av nybyggen. Under 2024 förväntas Skebo expandera sin marknadsandel ytterligare. Projekten på Getberget och i Byske, Bureå och Burträsk förväntas då vara klara för inflyttning, vilket innebär att man tillför ungefär 250 bostäder av det totala antalet på cirka 700 bostäder som ser ut att bli färdiga 2024.

– Det ser ut som att vi kommer att hamna på den siffran. Under 2022 och 2023 var antalet byggstarter för få, och vi hade förväntat oss att det skulle öka till över 1000 bostäder innan vi drabbades av krig och inflation. I stället har det tvärstannat. Nu verkar projekten ligga närmare 2026, förutsatt att de påbörjas under 2024, säger Patrik.

En viktig insats för att möta utmaningarna inom bostadsbyggandet är att samarbeta med bostadsaktörer för att hitta kostnadseffektiva lösningar och underlätta för projekt att komma igång smidigt, menar Patrik Larsen.

– Det som är viktigt för oss är att utvärdera och i vissa fall justera kommunens markpriser och exploateringskostnader för att göra projekt mer attraktiva för investerare. Genom att erbjuda alternativ som tomträtter och uppskjuten betalning, tills hyresintäkterna börjar komma in, så försöker vi göra det mer lockande för investerare att satsa på bostadsprojekt i Skellefteå.

Han understryker att staden faktiskt växer med ett par tusen invånare per år och att behovet av bostäder är akut.

– För att möta den växande efterfrågan behöver vi bygga betydligt fler bostäder än vad som gjorts hittills. Behovet kommer att fortsätta öka, och det är avgörande att vi lyckas möta detta behov för att undvika negativa konsekvenser som ökad arbetskraftsbrist och bristande tillväxt. Kan människor inte bo någonstans är det svårt att locka hit dem. Vi har trots allt hög tillväxt och en stark utveckling och vi hoppas att det ska leda till att planerade bostadsprojekt tar fart och att vi lockar nya. Det är vårt huvudfokus just nu, säger Patrik Larsen.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan