Uthyrning

Senaste nyheterna om Uthyrning.


Aberdeenfond köper i Marievik

Aberdeen Fastighetsfond Pan-Nordic har träffat avtal om att förvärva ett bestånd med fastigheter i Marievik i Stockholm av Niam Fond III och Whitehall Street Real Estate Funds. Portföljen består av åtta fastigheter på sammanlagt cirka 70 000 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav 90 procent kontor.

Unik konsultgallup redovisas

I Fastighetsvärlden nummer 12/2007 presenterades ett antal unika gallupar där fastighetsägare gav sin syn på konsultbolagens verksamhet. De områden som bedömdes var transaktioner, uthyrning och värdering.

Lokalkonsulter

Läs fastighetsägarnas dom över konsultbolagen. I december 2007 ställde Fastighetsvärlden ett flertal frågor till landets fastighetsägare. Här redovisas resultatet av gallupen som gäller de konsultbolag som erbjuder rådgivning inom lokaluthyrning.

Skanska utvecklar nytt kontorshus i Lund

Skanska påbörjar utveckling av nya kontorslokaler nära Ideon i Lund. Kontorsfastigheten Forskaren blir fyra våningar hög med cirka 4 600 …

Hasselbladskvarteret snart helt uthyrt

NCC Property Development har tecknat avtal med management- och it-konsultföretaget Acando om uthyrning av 1835 kvadratmeter kontorsyta i Hasselbladskvarteret vid …

Fabege kompletterar med projektfastighet

När det Londonbaserade NEP (Nothern European Properties) år 2005 förvärvade det privatägda fastighetsbolaget Linco låg bolagets tyngdpunkt på ett relativt …

CLS tecknar stort hyresavtal

Det Mörtstedtkontrollerade CLS Holdings har de senaste två åren gjort flera stora affärer i Tyskland. Nu har företaget gjort en …

Starkare uthyrning än någonsin hos Castellum

Genom stora investeringar och ökad uthyrning växer hyresintäkterna kraftigt hos Castellum. För de första tre kvartalen uppgår de till 1 669 miljoner kronor (1 488). Nettouthyrningen var under perioden 93 miljoner (77).

Anders Hörnqvist går till Carlyle

Efter nära tio år hos Fabege (samt Wihlborgs) går bolagets vice VD och fastighetschef Anders Hörnqvist vidare till Carlyles nordiska fastighetsgrupp. Hörnqvist blir chef för asset management för Carlyles samtliga fastigheter i Norden

CB Richard Ellis utvecklar Sturegallerian

AXA Reim har anlitat CB Richard Ellis i uppdrag för Sturegallerian som innefattar både rådgivning och uthyrning i Sturegallerians utveckling avseende butiker och kontor. Därmed börjar gruppen som skall utforma den nya Sturegallerian ta form. För den tekniska utformningen står WSP och White Arkitekter medan CB Richard Ellis får ansvaret för den kommersiella utvecklingen.

Uthyrning på Norra Älvstranden

Norskägda Aspelin-Ramm har hyrt ut 2 000 kvadratmeter till Semcon på Herkulesgatan  på Norra Älvstranden i Göteborg. Aspelin-Ramm köpte fastigheten …

Diös & Kuylenstierna förtidsinlöser obligationslån

DK Syd AB har beslutat förtidsinlösa ett obligationslån om 135 miljoner. Obligationerna emitterades hösten 2006 för att delfinansiera ett bestånd om 22 kommersiella fastigheter som förvärvats samma sommar.

Cushman & Wakefield ska expandera i Sverige

Sedan i somras är Magnus Lange (bilden) ny chef hos Cushman & Wakefield i Sverige efter att Svante Wadman slutat. Lange har jobbat i företaget i tio år. Han satsar nu på, att i det goda affärsklimat som råder, fördubbla medarbetarantalet det närmaste året från 8 till 16 medarbetare.

Fabege gör årets största uthyrning till Carnegie

Fabege har hyrt ut 13 500 kvadratmeter till Carnegie och Max Matthiessen vid Regeringsgatan-Lästmakargatan i Stockholms city. Carnegie kommer att hyra 9 000 kvadratmeter (varav 1 000 kvadratmeter lager) på ett tioårigt avtal och dotterbolaget Max Matthiessen 4 500 kvadratmeter på ett femårigt avtal.