Uthyrning

Senaste nyheterna om Uthyrning.


Wihlborgs köper Regionhuset i Lund

Wihlborgs har förvärvat kontorsfastigheten Regionshuset i Lund för 160 miljoner kronor av Region Skåne. Fastigheten har en uthyrbar yta om 16000 kvadratmeter.

Skanska bygger grönt på spekulation

Startar nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö.Under oktober går Skanska igång med kontorsbyggnaden ”Bassängkajen” som byggs i sju våningar och …

CLS gör stor uthyrning i Vänersborg

Det är nu officiellt att Vänersborgs kommun tecknat avtal om att hyra totalt 7800 kvadratmeter i Vänerparken av CLS Holdings. …

Cushman & Wakefield nyanställer i Stockholm

Under sommaren har Cushman & Wakefield fortsatt att nyanställa. Som rådgivare inom Capital Market group (transaktioner) har John Routledge anställts. …

Klövern gör stor uthyrning i Linköping

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt om 7500 kvadratmeter med Landstinget Östergötland i centrala Linköping. Landstinget, som samordnar sin administration på …

EFM förstärker huvudkontoret

Boultbees systerbolag EFM rekryterar fyra nyckelpersoner till huvudkontoret i Stockholm. Assur Badur har rekryterats som Corporate Counsel för att arbeta …

Index Estate hyr ut 4 700 kvm på Kungsholmen

Index Estate gör ytterligare en uthyrning i den stora Pfizer-fastigheten Hornsberg 10 på västra Kungsholmen i Stockholm. Arbetsmiljöverket har tecknat …

Hög avkastning för Studentskrapan

I en bolagsaffär förvärvade AP Fastigheter nyligen den välkända fastigheten Gamen 12 på Södermalm i Stockholm till ett pris motsvarande …

AddLease siktar på att erbjuda 10–15 konsulter

Fyra välrenommérade fastighetskonsulter har gått samman och bildat AddLease, ett bolag med specialister på uthyrning av lokaler. Bolaget ska fungera …

Fortsatt stark uthyrning av Skanska

Resultatet efter finansnetto blev 1 220 miljoner kronor. Motsvarande period 2007 var vinsten 851 miljoner. En stor del i det …

AP Fastigheter gör stor uthyrning i Solna Strand

Den nya Strålskyddsmyndigheten – en sammanslagning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion – kommer att hyra 8 600 kvadratmeter av …

Negativt resultat för Ruric

Rurics resultat efter skatt uppgick för 2007 till -15,9 (41,8) miljoner, där det lägre resultatet förklaras av värdeförändring av fastigheter …

Hemmerlind till Cushman & Wakefield

Under det senaste halvåret har Cushman & Wakefield gjort flera nyrekryteringar till sitt Stockholmskontor. Den senaste att ansluta sig är …

Stark uthyrning i Stockholm för Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg har under december 2007 och början av 2008 tecknat nya hyresavtal på flera kontorslägen i Stockholm. De nytecknade …