Senaste nyheterna om Polaris


Robert Lindberg ny VD på Polaris

Robert Lindberg har av styrelsen för Fastighets AB Polaris utsetts till ny VD i bolaget. Lindberg kommer att kombinera uppdraget …

Polaris hyr ut 1200 kvm i nytt projekt

Det kommunala lokalfastighetsbolaget i Skellefteå, Polaris, har lämnat in en bygglovsansökan för ett nytt kontorsprojekt i kvarteret Teknologen på Campus. …

Flyttrockad skapar spökhus

Det kommunala fastighetsbolaget Polaris i Skellefteå har hyrt ut 2 900 kvadratmeter i H-huset på Campusområdet till IT-företaget Ascom. Inflyttning sker under senare delen av 2011 och innebär samtidigt att Polaris drabbas av större vakans då "Erisoftfastigheten" i Ursviken väster om centrala Skellefteå om 7 100 kvadratmeter, där Ascom tillsammans med Tieto varit hyresgäster, töms.

Stella Polaris säljer till Diös för 383 miljoner

Diös har förvärvat åtta centrala fastigheter i Skellefteå av Stella Polaris Invest för en köpeskilling om 383 miljoner kronor. Den uthyrbara arean uppgår till 42.700 kvm och består övervägande av butiks- och kontorslokaler.
– Vi har tittat länge på Skellefteå och tror mycket på orten. Sex av de åtta fastigheterna syns från torget och innehåller merparten av Skellefteås viktigare hyresgäster, säger Christer Sundin, VD för Diös, till Fastighetsvärlden.

Jan Sundbom ny vd för Polaris i Skellefteå

Styrelsen för det kommunala bolaget Fastighets AB Polaris har utsett Jan Sundbom till verkställande direktör. Han är den första VD:n …

Ny VD på Polaris

En tillförordnad VD har utsetts efter avgående Jens Wikström på det kommunala fastighetsbolaget Polaris i Skellefteå. Han heter Jan Sundbom, …

Länsförsäkringar säljer portfölj i Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten koncentrerar fastighetsägandet till området runt kvarteret Fabriken i Umeå där bolaget har en betydande andel av ytorna. Resten säljs, sammanlagt drygt 46 000 kvadratmeter lokaler och bostäder i Umeå, Skellefteå och Lycksele. På Länsförsäkringars begäran är köpeskillingen hemlig men Fastighetsvärlden uppskattar den till runt 350 miljoner kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på sju procent.

Skanska fick rätt mot Skatteverket

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Skatteverket prövningstillstånd i ett mål avseende skatteavdrag som Skanska yrkat för värdeminskning i kommanditbolaget …

Stella Polaris köpte Bolagshuset i Skellefteå

En stor fastighetsaffär har just genomförts i Skellefteå. Det är Stella Polaris Fastigheter som köpt Bolagshuset Fastigheter KB. Ägaren till …