Senaste nyheterna om Osby


Signatur tecknar köp för 66 miljoner i Malmö

Signatur Fastigheter har förvärvat en flerbostadsfastighet i centrala Malmö med en total uthyrbar yta om cirka 2 274 kvm, fördelad på 22 lägenheter och fyra lokaler. Priset är 68 miljoner kronor.

SBB går in i mindre börsbolag efter ny affär

Gör affär med sex bostadsfastigheter i Skåne.

SBF köper i Osby och Borgholm

Svenska Bostadsfonden 14 har ingått avtal om förvärv av totalt 115 lägenheter med en total yta om 10.276 kvadratmeter i …

Bostadsfonden förvärvar 8500 kvm från CA i Osby

Svenska Bostadsfonden stärker sin position i Skåne genom förvärv av nio fastigheter i Osby, i nordöstra Skåne. Säljare är CA …

Brio säljer två hus till Kungsleden

Förlusttyngda Brio avyttrar två fastigheter i Osby till Kungsleden. Fastigheterna har varit en del av koncernens lager och produktionsverksamhet i …

Ökad bostadsbrist i Skåne

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att av de tre storstadslänen så är det i Skåne som den största ökningen av bostadsbristen …

Wihlborgs köper i Helsingborg och Malmö

Wihlborgs har köpt en fastighet i Helsingborg om 8 300 kvm och en i Malmö med en yta på 7 …