Lundbergs

Senaste nyheterna om Lundbergs.


Lundbergs rekordstarkt

Det senaste halvårets affärer har visat på en handlingskraft hos bolaget. Dessutom har soliditeten stärkts till 64 procent (ojusterad) och …

NCC och Siab går samman

NCC går ihop med Siab. Tillsammans blir de båda bolagen klart störst på byggmarknaden både i Sverige och Norden med …

NCC/SIAB: Allt tyder på storfusion

Idag på förmiddagen kl 10 presenteras den affär mellan NCC och Siab som igår ledde till att bolagen börsstoppades samt …

NCC, Siab och Lundbergs börsstoppade

Handeln med aktierna i NCC, Siab och Lundbergs har börsstoppats. Information väntas under morgondagen. Börsstoppen öppnar för spekulationer åt många …