Lundbergs visars vinst på 407 mkr efter skatt

För första halvåret visar Lundbergs upp ett resultat om 572 mkr efter finansiella poster (2060). Anledningen till den stora skillnaden …

Vad vill Lundberg med Hufvudstaden?

Hufvudstadenaktien har gått kräftgång under de senaste månaderna. I en analys i Finanstidningen drar Anders Haskel slutsatsen att aktiemarknaden ifrågasätter …

Hufvudstadens C-aktie kan komma avnoteras

Trots att Hufvudstadens C-aktie endast varit noterad under två dagar kan den snart komma att avnoteras igen. Anledningen är att …

Lundbergs utnämnt till Årets fastighetsägare

Fastighetsägareförbundets tidning Fastighetstidningen har nu utnämnt Årets fastighetsägare. Årets vinnare blev Lundbergs, med bas i Norrköping. En viktig anledning till …

Lundbergs tar makten i Hufvudstaden

Lundbergs köper investmentbolaget Öresunds aktier i Hufvudstaden och blir dominerande ägare i bolaget. Lundbergs får nu kontroll över 74,6 procent …

Hufvudstaden påkallar tvånginlösen i NK

Hufvudstaden kontrollerar nu aktier motsvarande 98,3 procent av kapital och röster i NK cityfastigheter. Därmed påkallas tvångsinlösen och erbjudandet fullföljs. …

Lundbergs ökar ytterligare i NK

Lundbergs har köpt ytterligare 440 000 aktier i NK Cityfastigheter. Därmed uppgår Lundbergs innehav till 30,7 procent av kapital och …

Lundbergs ökar ytterligare i NK Cityfastigheter

Lundbergs flaggar upp för köp av ytterligare 1,05 miljoner aktier i NK Cityfastigheter och i förlängningen ökat ägande i Hufvudstaden. …

Lundberg och Sjöqvist till Hufvudstadens styrelse

Lundbergs aktieköp i Hufvudstaden och förvärvet av NK Cityfastigheter får nu effekter även på sammansättningen av Hufvudstadens styrelse. Till extrastämman …

Lundbergs skall inte öka fastighetsexponeringen

Trots den senaste tidens köp av aktier i NK Cityfastigheter och Hufvudstaden tänker Lundbergs inte öka sin exponering mot fastighetsmarknaden. …

Lundbergs ökar ännu mer i Hufvudstaden

Genom att köpa ytterligare aktier i NK Cityfastigheter stärker Lundbergs sitt inflytande i Hufvudstaden. Igår flaggade Lundbergs upp för att …

Även Öresund ökar i Hufvudstaden

Endast några dagar efter att Lundbergs gått in som storägare i Hufvudstaden har nu även Öresund aktiverat sig genom att …

Lundbergs blir ny storägare i Hufvudstaden

Genom att köpa 1,56 miljoner C-aktier och 5,4 miljoner A-aktier i Hufvudstaden så blir Lundbergs ny storägare i bolaget. Aktieposterna …

Lundbergs mer än fördubblade resultatet

Tack vare försäljningen av Östgöta Enskilda Bank kan Lundbergs visa upp ett resultat på 2480 mkr (1134 mkr). Försäljningen gav …