Realia genomför nyemission

För att finansiera det stora förvärvet av fastigheter från Lundbergs (885 Mkr + förvärvskostnader 30 Mkr) ska Realia göra en …

Lundbergs höjer utdelningen med 50 öre

Lundbergs resultat belastat med full skatt blev 1152 Mkr för 1998 (2023 Mkr). Det motsvarar 15,20 kr per aktie. Det …

Realia köper fastigheter för 885 Mkr av Lundbergs

Under en tid har ett stort fastighetspaket varit ute till försäljning från Lundbergs. Till slut blev det Realia som slog …

Robur minskar i Lundbergs

I ett flaggningsmeddelande meddelas att Robur minskat sitt ägande i Lundbergs till 4,55 nprocent av kapitalet och 1,18 procent av …

Charmoffensiv från Lundbergs

Den senaste tiden har Lundbergs förvånat genom att satsa hårt på imageannonsering. Helsidor i affärstidningar har slagit på trumman för …

Billing tvingas svänga om

Hufvudstadens VD Tomas Billing har tvingats till en rejäl strategiomsvängning sedan Lundbergs gick in som huvudägare. Vid köpet av NK …

Lundbergs säljer fastigheter i Stockholm

Lundbergs säljer två industrifastigheter i Stockholm. Det rör sig om en fastighet i Sätra och en i Hjorthagen om 3350 …

Lundbergs visars vinst på 407 mkr efter skatt

För första halvåret visar Lundbergs upp ett resultat om 572 mkr efter finansiella poster (2060). Anledningen till den stora skillnaden …

Vad vill Lundberg med Hufvudstaden?

Hufvudstadenaktien har gått kräftgång under de senaste månaderna. I en analys i Finanstidningen drar Anders Haskel slutsatsen att aktiemarknaden ifrågasätter …

Hufvudstadens C-aktie kan komma avnoteras

Trots att Hufvudstadens C-aktie endast varit noterad under två dagar kan den snart komma att avnoteras igen. Anledningen är att …

Lundbergs utnämnt till Årets fastighetsägare

Fastighetsägareförbundets tidning Fastighetstidningen har nu utnämnt Årets fastighetsägare. Årets vinnare blev Lundbergs, med bas i Norrköping. En viktig anledning till …

Lundbergs tar makten i Hufvudstaden

Lundbergs köper investmentbolaget Öresunds aktier i Hufvudstaden och blir dominerande ägare i bolaget. Lundbergs får nu kontroll över 74,6 procent …

Hufvudstaden påkallar tvånginlösen i NK

Hufvudstaden kontrollerar nu aktier motsvarande 98,3 procent av kapital och röster i NK cityfastigheter. Därmed påkallas tvångsinlösen och erbjudandet fullföljs. …

Lundbergs ökar ytterligare i NK

Lundbergs har köpt ytterligare 440 000 aktier i NK Cityfastigheter. Därmed uppgår Lundbergs innehav till 30,7 procent av kapital och …