Lundbergs ökar ytterligare i NK Cityfastigheter

Lundbergs flaggar upp för köp av ytterligare 1,05 miljoner aktier i NK Cityfastigheter och i förlängningen ökat ägande i Hufvudstaden. …

Lundberg och Sjöqvist till Hufvudstadens styrelse

Lundbergs aktieköp i Hufvudstaden och förvärvet av NK Cityfastigheter får nu effekter även på sammansättningen av Hufvudstadens styrelse. Till extrastämman …

Lundbergs skall inte öka fastighetsexponeringen

Trots den senaste tidens köp av aktier i NK Cityfastigheter och Hufvudstaden tänker Lundbergs inte öka sin exponering mot fastighetsmarknaden. …

Lundbergs ökar ännu mer i Hufvudstaden

Genom att köpa ytterligare aktier i NK Cityfastigheter stärker Lundbergs sitt inflytande i Hufvudstaden. Igår flaggade Lundbergs upp för att …

Även Öresund ökar i Hufvudstaden

Endast några dagar efter att Lundbergs gått in som storägare i Hufvudstaden har nu även Öresund aktiverat sig genom att …

Lundbergs blir ny storägare i Hufvudstaden

Genom att köpa 1,56 miljoner C-aktier och 5,4 miljoner A-aktier i Hufvudstaden så blir Lundbergs ny storägare i bolaget. Aktieposterna …

Lundbergs mer än fördubblade resultatet

Tack vare försäljningen av Östgöta Enskilda Bank kan Lundbergs visa upp ett resultat på 2480 mkr (1134 mkr). Försäljningen gav …

Lundbergs planerar miljardsatsningar i Norrköping

Lundbergs planerar nu stora satsningar för att fräscha upp sina fastigheter i Norrköpings Centrum. Miljön skall lyftas och butiksmixen förbättras …

Columna vill dubbla svenska fastighetsbeståndet

Columna Fastigheter, som idag noteras på börsens O-lista, vill dubbla sitt direktägda svenska fastighetsbestånd. Idag äger man ungefär 110 000 …

Lundbergs säljer amerikansk fastighet

Lundbergs har sålt sin andel i fastigheten US Bank Plaza i amerikanska Sacramento. Köpeskillingen uppgår till cirka 400 mkr, vilket …

De statliga myndigheternas hyreskontrakt kartlagda

Lokalförsörjningsverket har samlat uppgifter om de statliga myndigheternas lokalhyreskontrakt i ett register. Registret omfattar drygt 8.000 olika kontrakt. Vid årsskiftet …

Lundbergs och NCC planerar bostäder i Norrköping

Holmenbyggarna, ett bolag som ägs till hälften av Lundbergs och NCC-Siab, planerar att bygga 110 lägenheter i centrala Norrköping. Det …

Fermenta drar sig ur affär med Lundbergs

Fermenta ser sig om efter lämpliga fastigheter att förvärva i Norrköping. Bland annat har förhandlingar förts med Lundbergs om ett köp, vilket …

Fermenta förhandlar med Lundbergs om fastighetsköp

Fermenta förhandlar med Lundbergs om att köpa ett fastighetsbestånd i Norrköping för 111 miljoner kronor, uppger Norrköpings Tidningar på onsdagen. …