Senaste nyheterna om Kumla


Köper sex fastigheter i Närke

HSB etablerar sig i Kumla och Mosås genom ett förvärv av sex hyresfastigheter med ett hundratal hyresrätter totalt.

Börsdebutanten Stenhus förvärvar för 175 mkr

Förvärvar tre fastigheter om totalt 40.000 kvm.

JV säljer för 214 mkr till delägaren Nyfosa

Söderport Holding, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, avyttrar 10 fastigheter till Nyfosa för 214 miljoner. Fastigheterna …

Sjöbergs förvärvar i Kumla

Det är Sjöborgs Fastighetsförvaltning som är den tilltänkta köparen av de två bostadshusen höghusen i kvarteret Sylen när allmännyttiga Kumla …

”Hyreskudde” lindrar Ericssonbesked för Corem

60.000 kvm lokaler kan bli tomma om Ericsson nedläggning av tillverkningen i Borås och Kumla visar sig stämma.

Ericsson varslar – lokalerna nyligen förlängda

Sju orter berörs av Ericsson massiva nerdragningar.

Corem förlänger 73.000 kvm med Ericsson

Ska frånträda 8.000 kvm. Corem har omförhandlat samtliga gällande hyresavtal med bolagets största hyresgäst, Ericsson. Hyresomförhandlingarna omfattar de tre fastigheterna …

Lokal aktör tar över byggmästarens hus

Under sommaren avyttrade Norrköpingsföretaget Henry Ståhl Fastigheter samtliga sina fastigheter i Kumla. De åtta fastigheterna såldes för cirka 300 miljoner …

Ståhls säljer allt i Kumla

Ett bestånd i Kumla, värt nära 300 mkr, har avyttrats av Henry Ståhl fastigheter. Två köpare delade på fastigheterna.