Företagsparken

Senaste nyheterna om Företagsparken.


Surt trots trend med nya pengar

Det tycks finnas en hel del kapital klart att kliva in i börsbolagen. Idag var det Balder som tog in 1,8 miljarder.

Vd-skifte i Företagsparken

Fastatorbolaget Företagsparken utser Andreas Eneskjöld till ny interims-vd på deltid. Han har en lång och gedigen karriär inom fastighetsbranschen, bland …

Andreas Eneskjöld ny interims-vd

Bolagsgruppen gör flera förändringar.

Företagsparken hyr ut 6.000 kvm i Karlstad

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Företagsparken tecknar hyresavtal på två och ett halvt år gällande lagerytor om 6.000 kvm i Vålberg, Karlstad.

Andreas Eneskjöld ny ägare i snabbväxande bolag

Bolaget gör samtidigt förvärv för 175 miljoner kronor.

Företagsparken tillträder för totalt 1,3 miljarder

46 fastigheter i Storstockholm och Västsverige.

Fastighetsbolag gör nyemission om 900 mkr

Noterat bolag lättar på bördan, tar in 900 mkr till sitt intressebolag.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Företagsparken förvärvar för 385 mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr.

Fastatorägda Företagsparken köper för 120 miljoner i Eskilstuna

Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett värde om cirka 120 miljoner kronor.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Företagsparken hyr ut 4.000 kvm samt får ny aktieägare

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm. I Uddevalla har cirka 2.800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB. Båda hyresavtalen har en avtalstid om 5 år.

Företagsparken hyr ut 2.700 kvm i Uddevalla

Gymkompaniet och Nordic PM signerar femårigt hyresavtal gällande lokalytor om över 2.700 kvm invid Uddevalla Hamnterminal. Fastigheten ägs av Företagsparken.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.