Senaste nyheterna om Företagsparken


Företagsparken hyr ut 3.200 kvm

Företagsparken tecknar två nya hyresavtal i Göteborgsregionen. De två avtalen omfattar lokaler om totalt 3.200 kvm, som har tidigare varit vakanta.

Företagsparken hyr ut 3.800 kvm i Uddevalla

Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3.775 kvm i fastigheten Kuröd 4:42 i Uddevalla. Hyresavtalet löper i 3 år med ett årligt hyresvärde om 6 mkr.

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Företagsparken hyr ut 4.000 kvm

Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4.000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas under hösten 2024.

Företagsparken hyr ut i Uddevalla

Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3.590 kvm med hyresgästen CTS Nordics i fastigheten Kuröd 4:113 i Uddevalla.

 

Företagsparken hyr ut 1.460 kvm i Lomma

Företagsparken har tecknat ett nytt 5-årigt triple-net hyresavtal om 1.460 kvadratmeter, omfattande lager- och kontorsutrymmen, i fastigheten Lomma 31:35 i Lomma kommun.

MSB utökar med 2.000 kvm hos Företagsparken

Företagsparken meddelar att man stärker samarbetet med MSB genom en tilläggsuthyrning om 2.000 kvm i fastigheten Vålberg 1:430 i Karlstad. Man har också förlängt befintligt hyresavtal med Höganäs Verkstad om 7.500 kvm i fastigheten Röret 8.

Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken, skriver Fastator i ett pressmeddelande. Fastator kommer efter affären äga 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen är 38 kronor per aktie, vilket är senaste emissionskurs justerat för utdelning.

Ny vd i Företagsparken

Företagsparken tillsätter Erik Hamrin som ny vd . Han har varit COO i bolaget sedan januari 2023. Han har tidigare …

Erik Hamrin ny vd för Företagsparken

Bolaget rekryterar ytterligare sju nya medarbetare till nyöppnat kontor i Helsingborg.

Företagsparken hyr ut 3.000 kvm till kommunen i Lomma

Företagsparken har hyrt ut lokaler till Lomma kommun om 3.113 kvm på Poppelgatan 21 i Lomma.

Panattoni i premiärköp i Göteborgsområdet

Företagsparken säljer återigen en mindre fastighet. Den här gången gäller det 25.000 kvm i Härryda. Köper gör Panattoni som därmed gör sitt första förvärv i Göteborgsområdet.

Säljer ödehus om 27.000 kvm

Tidigare innehållit storskalig laboratorieverksamhet. Stått öde i nästan tio år.

Företagsparken i mindre försäljningar om 59 miljoner

Företagsparken har under juni månad genomfört ett flertal mindre avyttringar för ett underliggande fastighetsvärde om totalt 59 miljoner kronor.