Vill bygga 250 bostäder på västra Södermalm

Stiftelsen Enkehus och Gubbhus i Högalid på Södermalm vill bygga 250 bostäder på en yta om cirka 29.500 kvm ljus BTA. Nu föreslår exploateringskontoret att nämnden ska godkänna projektet.

Annons

Vid ett godkännande kan cirka 250 nya bostäder, varav cirka 70 vårdboenden, byggas på fastigheten Yxan 4 på Södermalm med en yta om cirka 29.500 kvm ljus BTA. Ett godkännande skulle också ge cirka 2.000 kvm ljus BTA för verksamhetslokaler inom fastigheten.

Fastigheten ägs av Stiftelsen Enkehus och Gubbhus och är i dag redan bebyggd. Det så kallade Enkehuset från 1960-talet och en länkbyggnad ska rivas om detaljplanen går igenom. Borgarhemmets
Gubbhuset däremot, som är uppförd i början av 1900-tal, ska bevaras och byggas om. Den befintliga kyrkoverksamheten i Gubbhuset ska skyddas, liksom kulturmiljön och delar av naturstensmurarna.

Fastigheten ligger omsluten av Varvsgatan, Högalidsgatan och Heleneborgsgatan, som i förslaget byggs om och anpassas med nya och bredare gångbanor. Den parkering som finns vid muren vid Helenborgsgatan tas bort i samband med att gatan får ny gångbana. Totalt kommer antalet parkeringsplatser i kvarteret halveras och cirka 100 platser tas bort. Bostadsparkering kommer dock finnas i ett garage, enligt detaljplanen.

Projekten omfattar förutom Yxan 4 även allmänplatsmark inom fastigheten Södermalm 2:8 och Södermalm 3:1. Stadens ombyggnationer beräknas pågå under två etapper med start 2027 och 2031, men tidplanen kan komma att justeras beroende på när detaljplanen vinner laga kraft.

Borgarskapets gubbhus vid Högalidsgatan 22 år 1914. Fotograf: Okänd/Stockholms stadsmuseum
Borgarskapets gubbhus blir kvar. Foto: Fastighetsvärlden
Enkehuset, till vänster om Gubbhuset, sak rivas, enligt förslaget. Foto: Fastighetsvärlden
Yxan 4, Södermalm.
Vision om hur området kommer att se ut, enligt detaljplan. Gubbhuset i mitten blir kvar, men dagens Enkehus till vänster rivs och ersätts med flerbostadshus. Även parkytan till höger ska exploateras, enligt förslaget.
Den lilla parkytan till höger om Gubbhuset. Foto: Fastighetsvärlden
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan. Illustration: Koncept TM.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan/Varvsgatan. Illustration: Koncept TM.
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4. Illustration: Koncept TM.
Det aktuella området ligger vid en av alla lummiga delar av Södermalm, nära Högalidskyrkan. Foto: Fastighetsvärlden
Enkehuset till längst västerut inom det aktuella kvarteret. Foto: Fastighetvärlden
I närheten finns det sedan länge omdiskuterade kvarteret Plankan som ägs av Svenska Bostäder. Foto: Fastighetsvärlden
I Kv Planken håller den tidigare smått gigantiska innergården på att få ett nytt innehåll. Foto: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan