Vill bygga 250 bostäder på västra Södermalm

Stiftelsen Enkehus och Gubbhus i Högalid på Södermalm vill bygga 250 bostäder på en yta om cirka 29.500 kvm ljus BTA. Nu föreslår exploateringskontoret att nämnden ska godkänna projektet.

Vid ett godkännande kan cirka 250 nya bostäder, varav cirka 70 vårdboenden, byggas på fastigheten Yxan 4 på Södermalm med en yta om cirka 29.500 kvm ljus BTA. Ett godkännande skulle också ge cirka 2.000 kvm ljus BTA för verksamhetslokaler inom fastigheten.

Fastigheten ägs av Stiftelsen Enkehus och Gubbhus och är i dag redan bebyggd. Det så kallade Enkehuset från 1960-talet och en länkbyggnad ska rivas om detaljplanen går igenom. Borgarhemmets
Gubbhuset däremot, som är uppförd i början av 1900-tal, ska bevaras och byggas om. Den befintliga kyrkoverksamheten i Gubbhuset ska skyddas, liksom kulturmiljön och delar av naturstensmurarna.

Fastigheten ligger omsluten av Varvsgatan, Högalidsgatan och Heleneborgsgatan, som i förslaget byggs om och anpassas med nya och bredare gångbanor. Den parkering som finns vid muren vid Helenborgsgatan tas bort i samband med att gatan får ny gångbana. Totalt kommer antalet parkeringsplatser i kvarteret halveras och cirka 100 platser tas bort. Bostadsparkering kommer dock finnas i ett garage, enligt detaljplanen.

Projekten omfattar förutom Yxan 4 även allmänplatsmark inom fastigheten Södermalm 2:8 och Södermalm 3:1. Stadens ombyggnationer beräknas pågå under två etapper med start 2027 och 2031, men tidplanen kan komma att justeras beroende på när detaljplanen vinner laga kraft.

Borgarskapets gubbhus vid Högalidsgatan 22 år 1914. Fotograf: Okänd/Stockholms stadsmuseum
Borgarskapets gubbhus blir kvar. Foto: Fastighetsvärlden
Enkehuset, till vänster om Gubbhuset, sak rivas, enligt förslaget. Foto: Fastighetsvärlden
Yxan 4, Södermalm.
Vision om hur området kommer att se ut, enligt detaljplan. Gubbhuset i mitten blir kvar, men dagens Enkehus till vänster rivs och ersätts med flerbostadshus. Även parkytan till höger ska exploateras, enligt förslaget.
Den lilla parkytan till höger om Gubbhuset. Foto: Fastighetsvärlden
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan. Illustration: Koncept TM.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan/Varvsgatan. Illustration: Koncept TM.
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4. Illustration: Koncept TM.
Det aktuella området ligger vid en av alla lummiga delar av Södermalm, nära Högalidskyrkan. Foto: Fastighetsvärlden
Enkehuset till längst västerut inom det aktuella kvarteret. Foto: Fastighetvärlden
I närheten finns det sedan länge omdiskuterade kvarteret Plankan som ägs av Svenska Bostäder. Foto: Fastighetsvärlden
I Kv Planken håller den tidigare smått gigantiska innergården på att få ett nytt innehåll. Foto: Fastighetsvärlden

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan