Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Nivika noteras idag på börsen. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och kommer att tillföra bolaget över 5.000 nya aktieägare.

Frånsett ett initialt ryck med en kurs på 92 kronor, så började handeln strax över den teckningskurs som var satt, 85.50 kronor per aktie. Under den första tommans handel steg sedan kursen successivt upp till 88,50-90 kronor vid 10:30-tiden, det vill säga en uppgång med 3-4 procent.

Under denna inledande handel så omsattes aktier för ungefär 60 miljoner, vilket motsvarar knappt 15 procent av de aktier som emitterades och som inte ”cornerstoneinvesterarna” hade tecknat.

Emissionen, exklusive övertilldelningsoption, omfattar aktier för en miljard, där alltså AP3, Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB tecknade aktier för 600 miljoner.

Niclas Bergman, grundare och VD i Nivika, kommenterar bolagets börspremiär:

– Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar.

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg.

Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6,910 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet.

Danske Bank och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Nivika och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Danske Bank och SEB i samband med erbjudandet och noteringen. Dessutom har JLL bistått Nivika med löpande fastighetsrådgivning.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan