Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Nivika noteras idag på börsen. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och kommer att tillföra bolaget över 5.000 nya aktieägare.

Frånsett ett initialt ryck med en kurs på 92 kronor, så började handeln strax över den teckningskurs som var satt, 85.50 kronor per aktie. Under den första tommans handel steg sedan kursen successivt upp till 88,50-90 kronor vid 10:30-tiden, det vill säga en uppgång med 3-4 procent.

Under denna inledande handel så omsattes aktier för ungefär 60 miljoner, vilket motsvarar knappt 15 procent av de aktier som emitterades och som inte ”cornerstoneinvesterarna” hade tecknat.

Emissionen, exklusive övertilldelningsoption, omfattar aktier för en miljard, där alltså AP3, Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB tecknade aktier för 600 miljoner.

Niclas Bergman, grundare och VD i Nivika, kommenterar bolagets börspremiär:

– Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar.

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg.

Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6,910 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet.

Danske Bank och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Nivika och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Danske Bank och SEB i samband med erbjudandet och noteringen. Dessutom har JLL bistått Nivika med löpande fastighetsrådgivning.

Fler Nyheter från förstasidan

Chocksänkning av räntan att vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

Joachim Kuylenstierna lämnar vd-jobbet

Efter granskning: Inga oegentligheter i Fastator. ”För bolagets bästa avgår jag.”

Vann budkamp om hett hotell – premiärköp i Sverige

Rekordstort intresse för fastighet i centrala Stockholm.

Niam slår till med miljardköp i centrala Stockholm

Förvärvar kontorsfastighet. Chockbesked för säljaren.

Nrep anställer sex nya medarbetare

Rekryterat från bland andra Vasakronan, Heimstaden och Unibail Rodamco Westfield.

Förvärvar mitt på Södermalm

Del av rekordaffär som skakade om branschen.

Bilder: Så blir projekt om hela 4 miljarder

Satsar i Stockholms stad. Planerar för 580 bostäder, kontor och hotell. Läs även om ambitionen för 27:e våningen!

Åhléns öppnar nytt i Stockholm – igen

2.500 kvm nytt varuhus. Blir andra öppningen under 2024.

Costco köper i skånskt handelsmecka

Förvärvar projekt om hela 17.000 kvm. Andra etableringen i Sverige.

Ny restaurang utmanar Gondolens vy

Svenska Brasserier fortsätter sin expansion på Södermalm.

Castellum hyr ut hela 4.500 kvm

Option på ett sjätte våningsplan. Fyller upp efter Länsstyrelsen.

Hon tar över som chef över 54 miljarder i city

Blir ansvarig för Vasakronans mest värdefulla bestånd.

Pictet flexar musklerna

Förvärvar ny logistik om nästan 20.000 kvm lokaler.

Tänkt SBB-affär till papperskorgen

Har gått i mål med åtta kommunaffärer, men lyckas inte överallt.

Tillbaka till förstasidan