Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Nivika noteras idag på börsen. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och kommer att tillföra bolaget över 5.000 nya aktieägare.

Frånsett ett initialt ryck med en kurs på 92 kronor, så började handeln strax över den teckningskurs som var satt, 85.50 kronor per aktie. Under den första tommans handel steg sedan kursen successivt upp till 88,50-90 kronor vid 10:30-tiden, det vill säga en uppgång med 3-4 procent.

Under denna inledande handel så omsattes aktier för ungefär 60 miljoner, vilket motsvarar knappt 15 procent av de aktier som emitterades och som inte ”cornerstoneinvesterarna” hade tecknat.

Emissionen, exklusive övertilldelningsoption, omfattar aktier för en miljard, där alltså AP3, Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB tecknade aktier för 600 miljoner.

Niclas Bergman, grundare och VD i Nivika, kommenterar bolagets börspremiär:

– Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar.

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg.

Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6,910 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet.

Danske Bank och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Nivika och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Danske Bank och SEB i samband med erbjudandet och noteringen. Dessutom har JLL bistått Nivika med löpande fastighetsrådgivning.

Fler Nyheter från förstasidan

Hon får toppjobb i SBB-bolag

Rekryterar till nya satsningen.

Engwall lanserar Hybridge – busigt kreditfond

”Timingen är väldigt bra just nu”.

Skanska hyr ut 2.300 kvm

Höjer den ganska låga uthyrningsgraden. Sex nya kontrakt.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Ny norsk rallyförare trycker plattan i botten i Sverige

Först kom Ivar Tollefsen … Nu utmanas han av en landsman när det gäller svenska fastigheter. FV berättar om alla affärer.

Kungsleden med stor uthyrning i norra Stockholm

Regionchefen: ”Nu ser vakansgraden rätt så angenäm ut.”

Hon får toppjobb av Arehult

Bakgrund på Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Känd trio lanserar nytt bolag och siktar på 5 mdr

Gjort första förvärven. Läs om tillväxtmålet.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

Bilder: 80% redan uthyrt i Wingårdhsritat kontorshus

Stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i regionstaden.

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Tillbaka till förstasidan