Columna avslutade året med holländska affärer

Annons

Strax före årsskiftet gjorde Columna två affärer i Holland och kammade på så sätt hem nära sex miljoner i reavinster. Den första affären avsåg den fastighet på Wenchebackweg i Amsterdam som Columna köpte våren 99 med delvis betalning genom 4 miljoner aktier i Larmag Energy NV. Försäljningen innebar att omvandlingen av en stor del av bolagets aktiepost i Larmag Energy NV till likvida medel slutförts. Det innebar också en reavinst på ca 1,5 Mkr. Den andra affären avser Columnas intressebolag Oceanview Investments som sålt en fastighet i Rotterdam för motsvarande 166 Mkr. Försäljningen innebär en reavinst på ca 14 Mkr och 30 procent av denna vinst tillfaller Columna.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan