Lediga jobb

CFO till Mod:Group

 • Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Anställningstyp:
  Heltid
 • Kategori(er):
  Bygg, Ekonomi och administration, Finansiering
 • I samarbete med:
  Boardtalk logotyp

mod:group (www.modgroup.se) har under 10 år utvecklats till en bolagsgrupp med fyra underliggande koncerner & bolag som alla syftar till att förbättra vårt byggda samhälle.

Delar av verksamheten kommer få nytt varumärke med förtydligad övergripande vision:
To lead and inspire people toward a better built society.

Grunden för samtliga verksamhetsområden sammanfattas i den enade visionen ovan med följande manifest:

När mod:group grundades 2014, gjordes det med ett enda syfte: att inspirera branschen till förbättring. Idag är det fortfarande det som driver bolaget – att genom handling och faktiska resultat visa hur utveckling och förvaltning av fastigheter går att göra annorlunda. Snabbare. Lönsammare. Bättre.

Genom ett smartare, mer insiktsdrivet perspektiv på ett väldigt traditionellt hantverk, hoppas man kunna förändra en hårt cementerad bransch. mod:group är mer än ett bolag för en avgränsad del av ett byggprojekt. Från idéstadie till förvaltning, skapar bolaget optimerade miljöer där människor faktiskt vill verka, leva och bo. Dessutom med våra barn och deras barns framtid i åtanke, genom en process som minskar påverkan på vår omvärld.

Bolagets drivkraft är anledningen till att man är något annat än en grupp människor som bara stämplar in på morgonen och stämplar ut när dagen är slut. mod:group är bolaget för alla som vill utmana gamla sanningar och bryta ny mark. Bolaget som går längst fram i ledet, med rak rygg, stadig blick och ett tydligt uppdrag: att inspirera till ett bättre och mer hållbart samhällsbygge för så många som möjligt.

Under 2023 omsatte mod:group ca 200msek där omsättningen primärt kommer från den operativa varumärket mod. Prognosen för 2024 indikerar att mod:group växer ytterligare. På kontoret på Södermalm arbetar drygt 40 personer och på det nyöppnade kontoret i Göteborg arbetar 3 personer.

Utöver de operativa verksamheterna finns en investeringsverksamhet för med ett antal hel eller delägda build & proptechbolag. mod:group har också startat två fastighetsbolag för projektutveckling och förvaltningsfastigheter.

Rollen
I ett växande bolag som mod:group är rollen som CFO en nyckelroll. Du får ett helhetsansvar för ekonomi, finans och redovisning. Arbetet sker i nära samarbete med affärsverksamheten och du rapporterar till koncernens VD. Redovisningen är optimerad med hjälp av flertalet tekniska system där extern redovisningschef stöttar verksamheten idag. Du förväntas bygga ditt egna ekonomiteam, genom ytterligare rekryteringar för redovisning, controlling och administration. I dagsläget rapporterar en controller till rollen utöver extern redovisningschef och löneadministration.

I koncernfunktionen finns också en Marketing Manager samt en affärs- och projektutvecklare som är fokuserad på fastighetsaffären. Under 2024-2025 kommer utvecklare att anställas i syfte att accelerera utvecklingen av digitala arbetssätt inom samhällsbyggnadsbranschen. Här ser vi att CFO kommer vara fundamental i att bygga upp organisation för styrning, kontroll och verksamhetsstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Du kommer att arbeta mycket nära VD och vara ansvarig för ekonomiska frågor som ingår i mod:groups drift, styrning och ekonomisk affärsplanering.
 • Hålla ihop arbetet med budget- och prognosprocess, nyckeltalsrapportering, intern styrning och kontroll.
 • Genomföra finansiell analys för att identifiera möjligheter till förbättrad lönsamheten samt analysera risker.
 • Tillsammans med externa redovisningsbyrån ansvara för kvartalsrapportering, koncernkonsolidering och koncernbokslut.
 • Ansvara för att årsredovisningar för bolag i koncernen är upprättade samt att revision utförs effektivt och korrekt.
 • Säkerställa att formalia i form av bolagsstämmor, styrelsematerial och styrelseprotokoll etc. genomförs/upprättas.
 • Samverkan med externa partners, såsom revisorer, jurister, bank och finansiärer samt leverantörer.
 • Utveckla ekonomifunktionen, genom att ta fram en plan för framtidavresursbehov och genomföra den.
 • Supportera det team som tittar på uppbyggnad av ytterligare bolag samt eventuella bolags och fastighetsförvärv
 • Vara delaktig i utvecklingen och bibehållandet av företagets relationer med kreditgivare och banker.

Passande bakgrund

 • Vi söker dig som har relevant högskoleexamen med minst tio års relevant erfarenhet där minst tre år från fastighetsbolag, projektutveckling, byggbolag eller konsultverksamhet inom samhällsbyggnadssektorn ses som meriterande
 • Driven, verksamhetsintresserad, utåtriktad med hög integritet samt en förmåga att leverera konkreta resultat.
 • God kommunikatör, flexibel med förmågan att samarbeta med alla nivåer i bolaget; goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
 • mod:group är en inkluderande arbetsplats där alla är välkomna oavsett etnisk härkomst, religiös inriktning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder
 • Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och drivs av att utveckla bolag, processer och människor genom digitala arbetssätt som förenklar människors vardag

Vem är du?
För att lyckas i rollen har du ett intresse för att förbättra samhällen över tid.

Vi tror att du känner igen dig i nedan som är essensen av den samlade personligheten som symboliserar vår värdegrund Detaljer, Ansvar, Wow och Enkelhet:

mod:group är visionära och orädda, med ambitionen att förändra, förbättra och peka ut riktningen för vår bransch. Bolaget bryter ny mark där det behövs, men alltid baserat på gedigen kunskap och genomtänkta beslut. Och där man vet att det verkligen skapar värde. Med människan i centrum och omtanke i allt bolaget gör, strävar man efter att inspirera andra. Målet är inte bara att bli bäst i branschen. Utan också att förbättra hela branschen och skapa en bättre framtid för många.

Vi ser gärna att du är analytisk men samtidigt har förståelse för helheten. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du ges möjlighet till stort eget ansvar, vilket inkluderar att skapa och leda ett rutinerat och engagerat team. Ett proaktivt tänk, framåtanda och god struktur i ditt arbete är också av stor vikt för att kunna lyckas och växa i rollen. Vi tror att du drivs av en känsla att vi kan bättre och att om vi vågar utmana invanda mönster genom hög ambition och en dos av envishet kan vi tillsammans komma längre!

Din ansökan
Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Mats Holmberg tel. 072- 853 23 13 eller mats.holmberg@boardtalk.se på Boardtalk AB. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.