Besqab nere på en tredjedel – och noll startade byggen

Besqab sålde 41 bostäder under första kvartalet. Det kan jämföras med 122 motsvarande period i fjol. Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet var noll. Försäljningsgraden i pågående produktion ligger på 65 procent.

Annons

Carola Lavén, vd, kommenterar delårsrapporten:

– Det har varit en intensiv inledning på 2023 där vi haft stort fokus på vår försäljning samtidigt som vi har arbetat med att genomföra den företrädesemission vi kommunicerade i början på året. I den utmanande bostadsmarknaden sålde vi under första kvartalet 41 bostäder. Det visar att vi har attraktiva projekt i bra lägen som kunderna efterfrågar.

Hon fortsätter:

– Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft bland hushållen ökar emellertid utmaningarna i att starta nya projekt och påverkar utvecklingen av våra intäkter och vårt resultat. 2023 ser ut att bli fortsatt utmanande för bostadsutvecklare. Vår framgångsrika företrädesemission och återbetalningen av obligationen har stärkt vår kapitalstruktur och våra förutsättningar att ta vara på affärsmöjligheter i den svagare konjunkturen och vi arbetar vidare för att bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag.

Besqabs nyckeltal januari–mars 2023:

  • Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 343,6 Mkr (743,4) och rörelseresultatet till 6,6 Mkr (37,4).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (13,0).
  • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 1,2 Mkr (43,6) och resultat per aktie till 0,08 kr (2,86).
  • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 173,8 Mkr (1 915,0) och eget kapital per aktie till 76,11 kr (123,68).
  • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 225,8 Mkr (659,5).
  • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (192) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
  • Antal sålda bostäder uppgick till 41 (122).
  • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 751,9 Mkr (777,7) och rörelseresultatet till 11,1 Mkr (68,5). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 10,1 Mkr (74,3) motsvarande 0,67 kr per aktie (4,84).

Fler Nyheter från förstasidan

Catena säljer för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Slättö delköper studentportfölj från K2A värderad till 3,1 mdr

Affären innebär en tydlig förstärkning av K2A:s nyckeltal.

Nu påbörjas bygget av ett nytt stationshus i Göteborg

Totalytan är 15.000 kvm, där takhöjden i stationshallen blir 8 meter. Av lokalytan blir drygt hälften kontor.

Projekt

Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge

Höjderna har fått sänkas, men nu är JM på gång med det första av totalt fyra kvarter precis utanför innerstaden.

FV Quiz

FV Quiz: Krisande bolagen?

Vad kan du om bolagen som hamnat i problem?

Tillbaka till förstasidan