Alecta köper World Trade Center

Svenska institutioner meddelade i början av året att de skulle bli nettoköpare under 2006, något som blev verklighet genom ett antal stora fastighetsaffärer. Alecta förvärvade tidigare under 2006 cityfastigheten Skravelberget större 19 av Merrill Lynch och Möller & Partners. I slutet av året förvärvad-es tomträtterna Kortbyrån 18 och Terminalen 1, känd som World Trade Center, av Hufvudstaden.  
I området kring centralstationen och World Trade Center pågår ett antal större kontorsprojekt. Niam, Jarl Asset Management och Carval bygger kontor, hotell och en kongressanläggning. NCC bygger kontor vid Kungsbron till Vital och Jernhusen har precis färdigställt Klarabergs-
huset. Hela området moderniseras och attraktiviteten höjs avsevärt.

World Trade Center, som byggdes under slutet av 1980-talet, har en uthyrningsbar yta på cirka 47 000 kvadratmeter och därtill ungefär 300 parkeringsplatser. Knappt 40 000 kvadratmeter utgör kontor och resterande yta utgör hotell, restauranger och förråd. Hufvudstaden har genom löpande hyresgästanpassningar bibehållit en hög standard på lokalerna. De största hyresgästerna är McKinsey & Co, SJ, Statens Exportråd, Stora Enso och SunGard Front Arena. Den totala vakansgraden är kring fem procent. Utgående hyror bedöms i dagsläget ligga i linje med marknadshyresnivån, kring 3 500 kronor per kvadratmeter.

Nästa avgäldsreglering för Terminalen 1 är i mars 2010. Utgående avgäld uppgår idag till 20 miljoner kronor. I media har framförts att fastighetsägaren Jernhusen bedömer att den nya avgälden kan bli så hög som 50 miljoner kronor. Det kan konstateras att de starkaste budgivarna i affären sannolikt räknade med att nästa avgäldsreglering kommer ge en lägre eller oförändrad avgäld.
Alecta förvärvade aktierna i Vasaterminalen, ägare av World Trade Center, för cirka tre miljarder kronor, med ett underliggande fast-ighetsvärde på omkring 2,6 miljarder kronor. Beroende på viket antagande om tomträttsavgälden som görs, ligger direktavkastningen,
baserat på ett normaliserat driftnetto, kring 4,5–4,75 procent.
Newsec bedömer att moderna lokaler i city med närhet till centralstationen kommer få stigande hyresnivåer de kommande åren. Alecta kommer att ha goda förutsättningar att höja hyrorna.
Henrik Bauer

Sammanfattning:

  • I slutet av 2006 sålde Hufvudstaden WTC till Alecta. WTC är en tomrättsfastighet ägd av Jernhusen. Bedömningar om den framtida tomträttsavgäldens storlek har varit avgörande vid budgivningen inför försäljningen.
  • De största hyresgästerna är idag SunGard Front Arena, McKinsey och SJ. Köpeskillingen för bolaget var tre miljarder kronor, men det underliggande fastighetsvärdet var cirka 2,6 miljarder kronor. Det indikerar ett pris om drygt 55 000 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning under fem procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan