Alecta köper World Trade Center

Svenska institutioner meddelade i början av året att de skulle bli nettoköpare under 2006, något som blev verklighet genom ett antal stora fastighetsaffärer. Alecta förvärvade tidigare under 2006 cityfastigheten Skravelberget större 19 av Merrill Lynch och Möller & Partners. I slutet av året förvärvad-es tomträtterna Kortbyrån 18 och Terminalen 1, känd som World Trade Center, av Hufvudstaden.  
I området kring centralstationen och World Trade Center pågår ett antal större kontorsprojekt. Niam, Jarl Asset Management och Carval bygger kontor, hotell och en kongressanläggning. NCC bygger kontor vid Kungsbron till Vital och Jernhusen har precis färdigställt Klarabergs-
huset. Hela området moderniseras och attraktiviteten höjs avsevärt.

World Trade Center, som byggdes under slutet av 1980-talet, har en uthyrningsbar yta på cirka 47 000 kvadratmeter och därtill ungefär 300 parkeringsplatser. Knappt 40 000 kvadratmeter utgör kontor och resterande yta utgör hotell, restauranger och förråd. Hufvudstaden har genom löpande hyresgästanpassningar bibehållit en hög standard på lokalerna. De största hyresgästerna är McKinsey & Co, SJ, Statens Exportråd, Stora Enso och SunGard Front Arena. Den totala vakansgraden är kring fem procent. Utgående hyror bedöms i dagsläget ligga i linje med marknadshyresnivån, kring 3 500 kronor per kvadratmeter.

Nästa avgäldsreglering för Terminalen 1 är i mars 2010. Utgående avgäld uppgår idag till 20 miljoner kronor. I media har framförts att fastighetsägaren Jernhusen bedömer att den nya avgälden kan bli så hög som 50 miljoner kronor. Det kan konstateras att de starkaste budgivarna i affären sannolikt räknade med att nästa avgäldsreglering kommer ge en lägre eller oförändrad avgäld.
Alecta förvärvade aktierna i Vasaterminalen, ägare av World Trade Center, för cirka tre miljarder kronor, med ett underliggande fast-ighetsvärde på omkring 2,6 miljarder kronor. Beroende på viket antagande om tomträttsavgälden som görs, ligger direktavkastningen,
baserat på ett normaliserat driftnetto, kring 4,5–4,75 procent.
Newsec bedömer att moderna lokaler i city med närhet till centralstationen kommer få stigande hyresnivåer de kommande åren. Alecta kommer att ha goda förutsättningar att höja hyrorna.
Henrik Bauer

Sammanfattning:

  • I slutet av 2006 sålde Hufvudstaden WTC till Alecta. WTC är en tomrättsfastighet ägd av Jernhusen. Bedömningar om den framtida tomträttsavgäldens storlek har varit avgörande vid budgivningen inför försäljningen.
  • De största hyresgästerna är idag SunGard Front Arena, McKinsey och SJ. Köpeskillingen för bolaget var tre miljarder kronor, men det underliggande fastighetsvärdet var cirka 2,6 miljarder kronor. Det indikerar ett pris om drygt 55 000 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning under fem procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan