Etikett: World Trade Center

Senaste nyheterna om Etikett: World Trade Center.


Midroc hyr ut till advokatbyrå i nya WTC-fastigheten

Advokatbyrån Nerle Jonsson Lindeblad flyttar till Midrocs nya World Trade Center-fastighet i Oceanhamnen i Helsingborg. Byggnaden ska stå klar 2022.

Alecta hyr ut till A-Train i World Trade Center

A-Train AB, som äger och driver Arlanda Express, hyr 950 kvm av Alecta i World Trade Center.

 

Sandvik utökar i World Trade Center

Hyr ytterligare 1300 kvm. Förberedelserna för Sandviks flytt av huvudkontoret till World Trade Center är i full gång. Inflyttning sker …

Nya hyresgäster till World Trade Center

För fastighetsägaren Alectas räkning har Newsec Asset Management tecknat nya hyresavtal avseende cirka 1 500 kvm i World Trade Center, …

Niras ska växa med 50 procent på tre år

Konsultföretaget Niras har det senaste året anställt ett 25-tal konsulter i Sverige och planerar för en 50-procentig expansion de kommande …

Alecta siktar på att bygga ut WTC

I december berättade Danor Ghersinich, Asset Manager vid Alecta, att bolaget hade som mål att inom ett halvår halvera den 10-procentiga vakansgraden i World Trade Center (WTC). Det har dock gått ännu snabbare än så och efter flera uthyrningar av Alecta och förvaltaren Newsec är vakansen nu nere i 4 procent. I oktober friköpte Alecta tomträtten och bolaget hoppas nu kunna utöka de uthyrningsbara ytorna som idag är 47000 kvadratmeter. En femsiffrig tillbyggnad kan anses möjlig.

Prestigeuppdrag om för Skanska i New York

Bygger pendeltågstation vid WTC. Skanska har i ett joint venture med Granite Construction fått uppdraget att bygga den nya pendeltågstationen …

Flera vinnare vid affär i Kalmar län

Polisen i Västervik och Kalmar har fått nya lokaler under de senare åren. De sitter numera i nya fräscha och …

Alecta vill halvera vakanserna i WTC

Har hyrt ut 6000 kvm på sex månader. Alecta har genom ett flertal nya hyreskontrakt hyrt ut 5000 kvadratmeter genom …

Alecta friköper WTC Stockholm

Alecta har avtalat med Jernhusen om friköp av tomträtten Terminalen 1 – World Trade Center Stockholm – för en köpeskilling om 600 miljoner kronor. Alecta äger sedan 2006 byggnaden som förvärvades av Hufvudstaden för 2,6 miljarder kronor.

Swedac hyr för 3 310 kr/kvm i WTC

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, flyttar sitt Stockholmskontor från Gamla Stan till Västra city. Närmare bestämt från Hufvudstadens fastighet på Slussplan 9 till Alectas stora fastighet World Trade Center på Kungsbron 1.

WTC tappar stor hyresgäst

NCC har hyrt ut 5 092 kvadratmeter i projektfastigheten Kungsbron, i Stockholms city, som företaget redan sålt till Vital Forsikring …

Samsung hyr av Midroc i WTC Malmö

Samsung Semiconductors kommer att etablera sig i World Trade Center i Malmö, i en byggnad som Midroc Property Development uppför …

Jernhusen säljer del av Comfort hotell i WTC

Jernhusen avyttrar sin ägarandel av Terminalhotellet HB, som driver Comfort Hotel i World Trade Center i Stockholm, till Choice Hotels …