Köper mark för kontor i Prag

Skanska har förvärvat 13.000 kvadratmeter mark i Prag i Tjeckien från HB Reavis Group B.V. Den totala investeringen uppgår till …

Skanska säljer nytt i Prag för 700 miljoner

Visionary har en total uthyrningsbar yta på cirka 23.000 kvadratmeter och är redan till över 90 procent uthyrd till företag …

Skanska säljer till Deka i Prag för halv miljard

Samma parter i ny stor transaktion. För två år sedan sålde Skanska kontorsfastigheten Bylingen på Södermalm i Stockholm (med MTG …

Skanska utökar inom bostadsutveckling

Ett av de områden som Skanska planerar att satsa mest på de kommande åren, är bostads-utveckling. I Norden vill man …

Skanska stuvar om i koncernledningen

Skanska ska öka sitt fokus på förbättrad lönsamhet och tillväxt i kärnverksamheten. Därför förstärks koncernledningen samtidigt som flera ledande befattningshavare …

Skanska bygger motorväg i Tjeckien

Skanska har fått ett motorvägsuppdrag i Tjeckien värt totalt 1,7 miljarder kronor (CZK 6 miljarder), varav Skanskas andel är 40 …

Skanskauppdrag i Prag för 643 mkr

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny terminal vid Prags internationella flygplats. Kontraktet är värt totalt 886 mkr, CZK …

Skanska säljer i Centraleuropa för 475 mkr

Skanska säljer fyra nyutvecklade handelsanläggningar, två i Budapest och två i Prag, för totalt 475 mkr. Affären genomförs genom försäljning …

Skanska får tjeckisk order

Skanska har fått ett uppdrag i Tjeckien värd 418 miljoner kronor. Uppdraget gäller tre broar och beställare är den statliga …

Skanska klarar översvämningen

Trots översvämningarna nyligen i Prag kommer Cestlice Retail Park, som är ett av Skanskas första detaljhandelsprojekt i Tjeckien, att öppna …

Skanska får uppdrag i Tjeckien för totalt 1 Mdr

IPS Skanska i Tjeckien har den senaste tiden fått en rad nya uppdrag. Kontrakt med ett sammanlagt värde om 715 …

Nya Skanskauppdrag i Tjeckien för 541 Mkr

Skanskas tjeckiska dotterbolag IPS Skanska har fått uppdraget att bygga om en järnväg i Tjeckien. Kontraktet är värt totalt 433 …

Skanska får uppdrag i Tjeckien på 332 Mkr

Skanskas tjeckiska dotterbolag IPS Skanska har fått uppdraget att bygga en lager- och distributionscentral. Kontraktet är värt ca 332 Mkr. …

Skanska satsar på att öka projektutvecklingen

För tillfället driver Skanska tolv fastighetsutvecklingsprojekt med ca 185000 kvm i total uthyrningsbar yta. Men Skanska har fler projekt på …