SHH köper av Mimer

SHH Bostad och kommunala Mimer har inlett ett samarbete för utveckling av 130–150 bostäder i Västerås på fastigheterna Martinprocessen 3 …

Balder blir stor delägare i SHH

Skjuter in 100 mkr i nytt kapital.

Fabege och SHH i udda samarbete kring 225 bostäder

Bygger bostäder 500 meter från Kista Galleria.

Nya Lansa förvärvar i Örebro

Lansa har förvärvat ytterligare ett nyutvecklat hyresrättsprojekt i Örebro som omfattar sex byggnader med totalt 72 lägenheter. Projektet färdigställdes i …

Markanvisning på 460 lägenheter i Luleå

Byggstart i slutet av året. Sex markanvisningsavtal är tecknade med olika byggaktörer gällande första bostadsetappen i Kronandalen i Luleå. Totalt …

LO går in i satsning på bostäder ihop med SHH

Skapar gemensamägt bostadsutvecklingsbolag för Storstockholm.

Lindberg går till SHH efter avhoppet från Concent

SHH Bostad har rekryterat Matias Lindberg som ny VD för det dotterbolag som ansvarar för bostadsutveckling inom koncernen.

SHH Bostad först ut i Steninge Slottsby i Sigtuna

Gelba har planer för 600 bostäder. SHH Bostad (Svenska Hyreshus) har förvärvat två markområden i Steninge Slottsby i Sigtuna och planerar …