Samhällsfastigheter

AMF tar sikte på utländska marknader

Sätter ny inriktning för fastighetssidan. Letar högre avkastning.

Chefsomflyttningar på AMF Fastigheter

Martin Tufvesson på ny tjänst. Hon ersätter som vice VD.

Hemsö förvärvar vårdboende i Helsingfors

Fortsätter att växa i Finland. Hemsö förvärvar ett nybyggt vårdboende i Suutarila i Helsingfors till ett värde av 53,3 miljoner …

Familjen Wallenberg förvärvar hus från Paulsson

Fabege avyttrar tomställd fastighet i Solna. Köparen planerar för konvertering.

Newsec hyr ut skollokaler

Newsec har på uppdrag av Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) tecknat ett tioårigt hyresavtal med Hermods Gymnasium avseende 3 500 kvm på …