Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

Köper tre i Eskilstuna

Passerar 20.000 kvm i lokalarea.

Månsbro köper och passerar 1.000 lägenheter

Månsbro Fastigheter förvärvar fastigheterna Bromsen 1, Pionen 1 samt Hammaren 3 i Södertälje.

Bröder passerar 2 miljarder

Hela beståndet såldes 2007 till M2. Nu har bröderna genom nya köp nått 2 miljarder,