Etikett: Jens Engvall

Senaste nyheterna om Etikett: Jens Engvall.


”Handel nu tillräckligt pestsmittat”

FV berättar vem som är den hemliga köparen till drygt 25.000 kvm butikslokaler.

Jens Engwall lämnar som väntat Hemfosas styrelse

Aktierna i Hemfosas tidigare helägda dotterbolag Nyfosa har delats ut till Hemfosas stamaktieägare och upptogs till handel på Nasdaq Stockholm …