Senaste nyheterna om Harry Sjögren


Platzer köper för 32 mkr i Göteborg

Platzer har förvärvat fastigheten Högsbo 4:1 i Göteborg av Harry Sjögren AB (Castellum). Fastigheten  rymmer 4 600 kvm kontor och …

Investerar i Kungsbacka

I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB, ett dotterbolag till Castellum, påbörjat en nybyggnation av 2.300 kvadratmeter lager- och kontorslokaler. …

Castellumbolag köper för 117 Mkr

Harry Sjögren AB, dotterbolag till Castellum har förvärvat en fullt uthyrd fastighet i Åby-området, Mölndal, för 88 miljoner. Den består …