Diligentia

Senaste nyheterna om Diligentia.


Diligentia och Mandamus fullföljer affär

Det pricipavtal om fastighetsbyten som Diligentia och Mandamus träffade i oktober fullföljs nu. Avtalet innebär att Mandamus säljer en fastighet …

Diligentia hyr ut 15000 kvm till Ernst & Young

Diligentia har tecknat hyresavtal med Ernst & Young om ca 15 000 kvm, varav knappt 14 000 kvm är kontor, …

Listan med NKI-index för kommersiella lokaler

NKI-index, som står för nöjd-kund-index, är en undersökning som genomförts i flera år men där slutresultaten vanligtvis endast brukar meddelas …

CB Richard Ellis öppnar kontor i Malmö

I januari kommer CB Richard Ellis att öppna ett lokalt Malmökontor för att serva den sydsvenska marknaden. Detta kontor kommer …

Diligentia höjer prognos med 25 Mkr

Diligentia redovisar ett niomånadersresultat på 338 Mkr efter finansnetto (147). Hyresintäkterna är något lägre än motsvarande period förra året, 926 …

Strukturaffär mellan Diligentia och Mandamus

En principöverenskommelse har träffats mellan Diligentia och Mandamus om en affär där Diligentia erhåller en fastighet i Köpenhamn för 264 …

Diligentia köper av Skandia

Diligentia har även köpt en stor fastighet i Göteborg. Säljare är Skandia som erhåller 224 Mkr för den ca 20000 …

Diligentia köper i Kista av NCC

För 83,5 Mkr har Diligentia förvärvat en kontorsfastighet i Kista av NCC. Den förvärvade fastigheten, Holar 3, har en uthyrningsbar …

Drott köper fastighet av Evidentia för 308 Mkr

Under sommaren har Evidentia haft fastigheten Blästern 14 i Stockholm ute till försäljning. Det blev till sist Drott som köpte …

Diligentia säljer mark i Portugal

Diligentia har sålt det resterande markområdet i ”Quinta da Fonte Office Park” beläget mellan Lissabon och Cascais. Köpare är Akeler …

Fortsatta försäljningar i Spanien och Portugal

Diligentia fortsätter nu med avvecklingen av sitt fastighetsbestånd i Portugal och Spanien. Den senaste försäljningen avser fastigheter för totalt ca …

Galleria byggs om igen

För andra gången på tre år så byggs Gallerian Magnus Stenbock i Helsingborg om. Det är fastighetsägaren, Diligentia, som satsar …

Diligentia köper förra Saabfabriken i Malmö

För 143 Mkr förvärvar Diligentia en del av fastigheten Bilen 4 i Västra Hamnen i Malmö. Säljare är Malmö kommun …

Diligentia hyr ut 10000 kvm till Sun Microsystems

Diligentia har tecknat ett nytt hyresavtal med Sun Microsystems avseende 10000 kvm i fastigheten Terminalen 1 i Akalla i norra …