Diligentia säljer resterande EU-fordran

Diligentia har sålt den sista av sina två EU-fordringar, avseende hyresflödet för det 27-åriga kontraktet i fastigheten Demot i Bryssel. …

Diligentia villigt göra förvärv i Köpenhamn

Köpenhamn är en av de marknader som lockar Diligentia mest. Bolaget tror att Köpenhamn blir den stora vinnaren på förbindelsen …

Diligentia: ”Utlandet inget problem”

Diligentias kvarvarande utlandsfastigheter är inget stort problem. Det sade VD Mats Cederholm vid gårdagens kapitalmarknadsdag. På kort sikt ger det …

Diligentia visar 3 mån-resultat på 16 mkr

Diligentia redovisar ett rörelseresultat på 107 mkr och ett resultat efter finansnetto på 16 mkr. Motsvarande proformasiffror för samma period …

Diligentia säljer EU-fordran

Diligentia har sålt en av sina två EU-fordringar till De Nationale Investeringsbank NV i Belgien. Fordran avser fastigheten Beaulieu i …

Diligentia säljer samtliga fastigheter i Nässjö

Diligentia säljer samtliga fastigheter i Nässjö till Nordiska Fastighetsinvest AB. Köpeskillingen för de sju fastigheterna om 19 500 kvm uppgår …

Asticus noteras på börsen idag

Idag noteras det från Diligentia avknoppade fastighetsbolaget Asticus på börsens O-lista. Bolaget är med 7,4 miljarder kronor i bokförda värden …

BRF klarade inte kalkylen

När Diligentia under förra året sålde fastigheten på Strandvägen 13 till Bertil Hult (EF) trodde många att den bostadsrättsförening som …

PriFast går med i Svenskt Fastighetsindex

PriFast har beslutat sig för att deltaga i Svensk Fastighetsindex och blir därmed det trettonde företaget som ansluter sig, och …

Diligentia satsar på snabb avveckling av utlandet

Diligentias utlandsbestånd består efter avknoppningen av Asticus nu av fastigheter för ca 2 miljarder kronor. Ambitionen är att sälja dessa …

Asticus-prospektet klart

Prospektet inför noteringen av Diligentias utlandsbolag Asticus är nu klart. Det kommer att finnas på S-E-Bankens kontor samt naturligtvis via …

Asticus – nya namnet på Diligentias utlandsbolag

Fastighetsvärlden kan idag avslöja det nya namnet på Diligentias utlandsbolag. Diligentias utlandsfastigheter skall ju knoppas av efter bolagsstämman i vår …

Diligentia hyr ut 3 800 kvm i Mölndal

Diligentia har hyrt ut 3 800 kvm i fastigheten Heliumgasen 9 på Neongatan i Mölndal utanför Göteborg. Ny hyresgäst är …

Diligentia hyr ut 5 600 kvm i Solna

Diligentia har hyrt ut sammanlagt 5 600 kvm i fastigheten Uarda 1 på Dalvägen i Solna. Fastigheten om 26 000 …