Senaste nyheterna om Dagon


Nyemission om 110 mkr i Dagon

Samtidigt som Dagon i sin delårsrapport visar ett eget kapital om 68 kr/aktie, görs en nyemission till kursen 48 kronor. …

VD: ”Bättre än någonsin”

– Dagon går bättre än någonsin! Vi har bra förutsättningar i form av låga räntor, starka kassaflöden och en väl …

Dagon hyr ut till Peabskolan i Malmö

Dagon har tecknat ett hyreskontrakt om 1440 kvadratmeter med Peabskolan. Det femåriga avtalet gäller för fastigheten Västerbotten 11, som ligger …

Årets Raket-pris till Dagon

I fjol blev Sagax ”Årets Raket” i Fastighetsvärldens granskning när det gäller största förbättring av bolagets årsredovisning. Det bästa lyftet …

Dagon förbättrade driftöverskottet

Fastighetsintäkterna för Dagon ökade till 125,4 mkr (108,3) under första kvartalet. Driftöverskottet ökade till 69,0 mkr (60,1). Årets förvaltningsresultat exklusive …

Dagon tecknar nya hyresavtal

Dagon AB har tecknat flera nya hyresavtal senaste tiden, bland annat i Malmö, Kalmar och Halmstad. Totalt rör det sig …

Dagon säljer dotterbolag

Dagon AB har avyttrat dotterbolaget Dagon Byggservice AB till Byggnadsfirman Otto Magnusson AB. Avyttringen sker i linje med Dagons beslut …

Dagon bygger för äldre i Karlskrona

Dagon har tecknat ett 20-årigt avtal avseende ett äldreboende i Karlskrona. Projektet omfattar totalt cirka 1000 kvadratmeter och utförs som …

Kungsleden säljer fyra fastigheter till Dagon

Dagon har förvärvat fastigheterna Fältsippan 8 och Brudbuketten 11 i Malmö samt Kvartsen 6 och Nordanvinden 3 i Lund. Köpeskillingen är 111 miljoner och säljare är Kungsleden, och de får delar av köpeskillingen i form av Dagonaktier.

Oförändrade vakanser hos Dagon

Förvaltningsresultatet ökade hos Dagon, från 233,3 miljoner 2007 till 279,3 miljoner under 2008. Anledningen är främst att söka i ett …

Sagax säljer alla Dagonaktier

På fredagseftermiddagen mäklades en post om en miljon aktier i fastighetsbolaget Dagon. Säljare vara likaledes börsnoterade fastighetsbolaget Sagax. Transaktionen, som skedde till kursen 29 kronor, motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet i fastighetsbolaget.

Dagon visar positivt resultat

För årets nio första månader redovisar Dagon ett resultat efter skatt på 8,8 miljoner kronor (148,0). Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter …

Dagon tecknar dansant kontrakt

Dagon har tecknat två nya hyresavtal om totalt 2700 kvadratmeter till Vianor AB och Tony Irving Dance Academy. Ytorna består …

Dagon träffas av sänkta värden

Rörelseresultatet har fortsatt att förbättras men på grund av sjunkande värden på beståndet sjönk resultatet före skatt till 16,1 miljoner …