Dagon

Senaste nyheterna om Dagon.


Dagon köper av Brinova i Halmstad

Brinova säljer fastigheterna Eketånga 5:417, Eketånga 24:49, Eketånga 24:37 och Fregatten 7 i Halmstad till fastighetsbolaget Dagon AB som har sin bas i Malmö.

Amazun vill växa sig ännu större

Strax före årsskiftet köpte Amazun AB ett bestånd fastigheter från Karskronahem och Karlskrona kommun för 365 miljoner kronor. Häromdagen betalades handpenningen för affären och i april tillträder Amazun fastigheterna.

Bilia avyttrar sina fastigheter i Blekinge

Bilia Fastigheter AB, helägt dotterbolag till Bilia, har avyttrat sina tre kvarvarande fastigheter i Blekinge. Fastigheterna är belägna i Karlshamn, …

Avvecklingen av Volvos fastigheter nu slutförd

Den sista resten av Volvos icke rörelseanknutna fastigheter har nu avyttrats. Per Lundquist, VD i Fortos Fastigheter (det bolag som …