Corallen rekryterar två nya chefer

Michael Stenberg är ny fastighetschef på Corallen i Linköping. Han kommer närmast från Skanska Hus i Norrköping där han varit …

Torbjörn Elmqvist

blir ny fastighetsansvarig på Corallen i Växjö. Han kommer närmast från M2 Gruppen.

Castellumbolag investerar för 327 miljoner

Bygger på spekulation i Jönköping och köper fullt uthyrt i Köpenhamn. Corallen, dotterbolag till Castellum, påbörjar i januari sin nyproduktion …

Första spadtaget för Atollen

Idag klockan 14 trycker Ekblads, Corallen, HSB Göta och Jönköpings kommun officiellt på startknappen för ett av de största byggnadsprojekten …

Corallen investerar i Jönköping

I Jönköping har Corallen påbörjat ombyggnation av en kontorsfastighet för en befintlig kund. Ombyggnationen innebär att två byggnader länkas samman …

Corallen i storsatsning i Linköping

Linköpings kommun och Fastighets AB Corallen har undertecknat ett föravtal om att bygga ett nytt handelscentrum i den nya stadsdelen …

”Helt makalöst bra – nästan bråk om lokalerna”

Corallen investerar 100 miljoner i projekt i Linköping. Corallen nyproducerar en företagspark om 10.000 kvadratmeter utmed Gillbergagatan i Tornby i …

Efter åtta bedrövelser: Nära grönt ljus för Atollen

Efter sju sorger och åtta bedrövelser ser miljardprojektet Atollen i centrala Jönköping äntligen ut att förverkligas. Detaljplanen är godkänd och nu inväntas exploateringsbeslut i kommunfullmäktige.

Aspholmen köper i Uppsala för 190 mkr

Castellums dotterbolag Aspholmen har förvärvat två fastigheter för 190 miljoner kronor i Uppsala. Båda fastigheterna består av kontors- och butiksytor där ena är uthyrd till 60 procent och den andra till 70 procent. GE Real Estate var säljare till Uppsalafastigheterna.

Nya trion nära genomföra Atollen

Jönköping växer med totalt 42000 kvm. GE Real Estates planer för Atollen i Jönköping är begravda. En trio aktörer har …

Castellum satsar på handel i Jönköping

Castellum har genom helägda dotterbolaget Corallen förvärvat en byggrätt om 11 000 kvadratmeter för 10 miljoner kronor. Där kommer bolaget att uppföra en byggnad för dagligvaruhandel. Den är fullt uthyrd och kommer att vara färdigställd hösten 2010.

Lokal trio tar över GE:s miljardhaveri

HSB Göta, Corallen och Fastighet Ekblads tar över bygget av Atollen efter att Jönköpings kommun brutit samarbetet med GE Real Estate. Orsaken var att GE inte lyckats få spaden i backen trots olika samarbetspartners.

Castellum fortsätter att satsa offensivt

Under sommaren har Castellum genomfört flera förvärv via sina dotterbolag. Totalt summerar förvärven till 302 miljoner och dessutom har man beslutat om ny-, till- och ombyggnationer för 132 miljoner. Flertalet av förvärven har skett i bolagsform. Av förvärven om 302 miljoner avser 17 miljoner uppbokad, ej kassaflödespåverkande uppskjuten skatt.

Castellum gör stora uthyrningar i Linköping

Castellums dotterbolag Corallen har nyligen gjort flera uthyrningar i sina fastigheter på Mjärdevi i Linköping. Bland annat flyttar Toyota Industries Sweden sin stabsfunktion för Europa från Mjölby till Mjärdevi.