Castellum investerar 101 Mkr

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fastigheter för 60 Mkr med en reavinst på 20 Mkr som resultat. Bolaget har …

Castellum investerar kraftigt

Castellum har genom sina dotterbolag köpt och beslutat om investeringar för ca 260 Mkr samt sålt sju fastigheter för totalt …

Castellum säljer för 111 och investerar för 90 Mkr

Castellum har genom sina lokala dotterbolag förvärvat fastigheter i Malmö/Lund och Göteborg/Kungsbacka. Den totala investeringen inklusive planerad nybyggnation uppgår till …

Castellum redovisar nya köp och försäljningar

Castellum fortsätter på den inslagna vägen med många små affärer genom sina olika dotterbolag. Under de senaste månaderna har dessa …

Castellum säljer i Lund och Värnamo

I Lund har Fastighets AB Briggen avyttrat en mindre bostadsfastighet om 611 kvm till en nybildad bostadsrättsförening för 7 Mkr …

Castellum säljer fastigheter för 132 Mkr

Castellums dotterbolag Eklandia har sålt en större bostadsfastighet om 8970 kvm med 141 lägenheter i stadsdelen Annedal i Göteborg. Denna …

Castellum köper för 188 Mkr och säljer för 166 Mkr

Castellum har förvärvat sex fastigheter i Göteborg och västra Småland för totalt 188 Mkr. Dotterbolaget Eklandia har för 126 Mkr …

Castellum gör reavinst på 22 Mkr

Under det andra kvartalet har än så länge Castellum förvärvat fastigheter och tomtmark för 145 Mkr och sålt fastigheter för …

Mandamus och Corallen genomför byte

Mandamus har tecknat ett avtal med Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen om byte av fastigheter. Mandamus köper därigenom fyra bostadsfastigheter …

Castellum gör ytterligare affärer

Förutom affären med Diligentia här ovan har Corallen köpt ytterligare en fastighet i Växjö, för ca 13 mkr. Sammantaget ger …

Castellum köper lagerbyggnad i Jönköping

Castellums dotterbolag Corallen har köpt Dagabs gamla lagerbyggnad på Österängen i Jönköping. Fastigheten omfattar 9 150 kvm, varav ca 1300 …

Castellum köper fastigheter

Genom sina olika dotterbolag förvärvar Castellum fastigheter för sammanlagt 80 mkr i Göteborg, Jönköping och Uppsala. I Göteborg är det …

Castellum gör affärer för 572 mkr

Utöver köpet av Diligentias smålandsfastigheter har Castellum gjort ytterligare några förvärv. Dotterbolaget Brostaden köper genom två affärer tre kontorsfastigheter i …