Rikshem förvärvar nytt från Skanska för 310 mkr

Blir allt större ägare i den lilla kommunen.

Diligentias nya satsning: Samhällsfastigheter

Diligentia beslutade om den nya strategin för ett år sedan och igår presenterades det första köpet.

SEFA drar igång handelsprojekt i Älvängen

För några månader sedan förvärvade SEFA Byggnads AB projektet Älvängens handelsplats i Ale och nu i juni går byggarbetena igång. …