Konkurrensverket kritiserar E.ON

Konkurrensverket har granskat E.ON under 16 månader sedan MKB Fastighets AB den 12 december 2022 anmälde energibolaget till Konkurrensverket efter E.ON:s chockerande höjning av fjärrvärmepriset i Malmö januari 2023. Konkurrensverkets granskning är nu klar och den fastslår bristande konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

Annons

Konkurrensverket fastslår att ”marknadsförhållandena är sådana att det framstår som motiverat att stärka kundkollektivet i förhållande till fjärrvärmenäten på olika sätt, utöver tillsyn enligt konkurrenslagens förbudsreglering. Konkurrensverket ser därför positivt på det uppdrag som Energimarknadsinspektionen fått att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.”

– Vår anmälan av E.ON till Konkurrensverket fick en omedelbar effekt genom att deras höjning minskade från 20 procent till strax över 15 procent för 2023. Det är glädjande att Konkurrensverket nu fastslår att det är motiverat att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden. Vi ser nu fram emot konkreta förslag från Energimarknadsinspektionen om hur kundernas ska skyddas på fjärrvärmemarknaden, säger Marie Thelander Dellhag, vd på MKB.

Konkurrensverket konstaterar vidare att ”med hänsyn till fjärrvärmemarknadens karaktär finns det starka indikationer på att E.ON har en dominerande ställning på en marknad för leverans av fjärrvärme i Malmö/Burlöv. Ett företag med en dominerande ställning har ett särskilt ansvar att inte utnyttja sin ställning i strid med konkurrensreglerna.”

Som Konkurrensverket tidigare konstaterat är det i normalfallet inte möjligt att åstadkomma en fungerande konkurrens genom att enbart förlita sig på en konkurrensrättslig förbudsreglering på en marknad som kännetecknas av ett naturligt monopol. För att skydda kunderna mot exempelvis oskäliga priser omfattas naturliga monopol därför i regel av en sektorspecifik särreglering med reglerade slutkundspriser. Det saknas för närvarande en prisreglering avseende fjärrvärme.

Slutligen menar Konkurrensverket att det inte går att utesluta att fjärrvärmemarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd, kommenterar:

– Konkurrensverket slår fast att fjärrvärmemarknaden är en monopolmarknad. Därför kommer vi enträget fortsätta arbeta för att stärka kundskyddet och öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan