Epic, Malmö: Med Epic, på Universitetsholmen i Malmö, siktar Skanska mot den internationella certifieringen Well, som första kontorshus i Norden. Det innebär att huset anpassas för människors hälsa och välbefinnande. Utanför Epics entré finns närhet till soldäck, promenad­stråk längs vattnet och kommunikationer. I huset finns bland annat bilpool och cykelhotell. Inflyttning fjärde kvartalet 2019.

”Den som blir vass på det här kommer att tjäna pengar”

Skanska är i världstoppen när det handlar om att minska klimatavtrycket under förvaltningsfasen. Men det är inte där branschens största utmaning ligger för att nå målet om noll procents koldioxidutsläpp 2045. Skanskas vd för kommersiella fastigheter, Jan Odelstam, vet vad som måste göras.

Därför väljer Skanska att miljöcertifiera med Leed

Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) är ett amerikanskt miljö-certifieringssystem som främst används för kommersiella fastigheter. Utvecklad av US Green Building Council. Skanska väljer Leed bland annat för att man har stor verksamhet i USA.

– Sedan 10 år tillbaka har vi sagt att alla kommersiella fastigheter vi bygger ska vara enligt Leed. Det innebär att fastigheten är genomarbetad ur miljösynpunkt, och håller en viss prestanda, det kan man lita på även om man inte förstår exakt hur detaljerna ser ut, menar Jan Odelstam. 

Visa faktaruta

(Texten är ursprungligen publicerad i magasinet Fastighetsvärlden nr 11/2019)

Jan Odelstam möter upp på Skanskas huvudkontor Entré Lindhagen, på västra Kungsholmen, i Stockholm. Byggnaden är Leed-certifierad efter konstens alla regler. Det betyder bland annat bikupor och ängsväxter på taket, fyra minuters promenad från tunnelbanan, el från egen vindkraftpark i Gällivare, mer håll- och källsorteringsbart material, egenpatenterat grönt kylsystem. Flera av detaljerna, som ger miljöcertifieringspoäng, kräver varken raketforskning eller stora pengar. Ändå är uppsidorna många. Förutom att spara på jordens resurser, då energianvändningen under förvaltningsskedet minskat betydligt, kan Jan Odelstam konstatera att efterfrågan på husen är stor bland kunderna. Vilket innebär bra betalt för gröna kåkar som ligger i attraktiva lägen.

– Det är ett måste att ha gröna fastigheter i dag. Pressen och intresset har ökat massor de sista åren. Backar man några år i tiden så var grönt något som mer var bra för varumärket. Det är skillnad nu. Jag tror att alla inser att det är verklighet, att vi måste göra något.

Jan Odelstam menar att en genomarbetad miljöfilosofi är en förutsättning för affären.

– Som projektutvecklare vill vi hyra ut lokaler. Lyckas vi hyra ut lokalerna får vi bra betalt för husen när vi säljer dem. Att bygga miljömässigt är avgörande för om man ska lyckas. Den som blir duktig på det kommer att vinna nya affärer. Då blir det jätteintressant. Jag tror att alla branscher börjar inse att det här är något som man kommer att tjäna pengar på om man blir vass på det.

Dessutom påverkar den gröna inställningen förmågan att attrahera de bästa medarbetarna.

– Den yngre generationen är miljömedveten och vill jobba för företag som är i framkant. Mina egna barn, till exempel, är i 20-årsåldern och är mycket medvetna om de här frågorna. Det är deras framtid.

I dag tar Skanska in miljökonsulter till varje projekt, som har sitt eget miljöprogram, kombinerat med kunskap inhouse, som Skanska Teknik som utvärderar material.

2018 trädde klimatlagen i kraft. Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. I dag står byggsektorn för cirka 21 procent av de totala utsläppen, enligt statistik från SCB. Skanska, och regeringen, har satt 2045 som mål för en klimatneutral byggbransch.

Hur realistiskt är det med noll procents Co2-utsläpp 2045?
– Jag tror absolut att det är realistiskt och nödvändigt för samhället. Skanska har varit ledande för att ta fram en gemensam färdplan för byggindustrin. Den involverar alla aktörer i värdekedjan. Motsvarande färdplan finns för flera andra branscher. Faktum är att vi inom kommersiell fastighetsutveckling i Norden har ett mål om att vara klimatneutrala redan 2038. Vi går lite före.

Den stora utmaningen för branschen är att minska klimatpåverkan under själva produktionen.

– Där finns störst förbättringspotential. Men det är komplext eftersom branschen involverar många olika aktörer – om vi ska lyckas handlar det om samverkan. Som klimatneutral produktion av material och gröna transporter till byggarbetsplatserna.

Med befintlig teknik går det att reducera koldioxidutsläppen med runt 50 procent, menar Jan Odelstam. Men för den andra halvan krävs innovationer. Teknik som inte finns i dag.

– För att komma dit blir det kostnadsdrivande. Då måste man ta stora tekniksprång, men innovation kostar pengar. Därför är det viktigt att branschen går i takt och tar ett steg i taget för att nå målet. Skulle man ta alla steg på en gång skulle det garanterat bli dyrare.

Krävs det att staten är inblandad och betalar?
– Staten är inblandad, de bidrar bland annat till SSAB med pengar för att hitta en lösning på hur man kan reducera nettoutsläppen vid ståltillverkning. Det är bra för i Sverige står stålproduktionen för en stor del av de totala utsläppen.

Skanska menar också att man måste sätta press på leverantörerna:

– Det är viktigt att en stor aktör som Skanska sätter den pressen. I början tar det ofta tid att implementera nya krav och lösningar men efter ett tag, har vi noterat, går det lättare. Skanska har till exempel tagit fram grön betong som släpper ut mindre koldioxid vid tillverkning. Så det kommer fram alternativ.

Är det någon skillnad på vilket land ni bygger i?
– De nordiska länderna har ganska liknande efterfrågan. Men man kan påverka regioner med svensk teknik. Genom att ta produkten som vi tillverkar i Norden till exempelvis Central­europa ligger vi i framkant där. Det är intressant för då får man konkurrensfördelar och attraherar bland annat internationella hyresgäster som är väl medvetna om att grönt är viktigt.

Tror du att man kommer prata om det här skiftet i framtiden?
– Det är en intressant fråga. Förhoppningsvis så lyckas vi ändra riktningen och gå mot mindre koldioxidutsläpp. Där har vår bransch verkligen en stor roll att fylla.

Entré Lindhagen, Stockholm: Skanskas huvudkontor Entré Lindhagen, som stod klart 2014, är certifierat enligt Leeds högsta nivå – platinum. Bland annat är all köpt el från vindkraft, vitvarorna är energisnåla och material är valda med avseende på låga emissioner av farliga ämnen.
Hyllie terrass, Malmö: Med kontorshuset Hyllie terrass, två minuter promenad från Hyllie central i Malmö, är Skanskas ambition att huset ska noll-co2-certifieras, vilket innebär att byggnaden ska bli klimatneutral över sin livstid. Inflyttning sker 2022.
Skärvet äldreboende, Växjö: Skanskas Skärvet äldreboende, i Växjö, är årets Leed-projekt enligt Sweden Green Building Awards. Byggnaden har högst platina-poäng i hela världen i sin kategori. Här finns smarta lösningar på flera områden inom energi, vatten, material, avfall.
Väla gård, Helsingborg: Skanskas egenutvecklade Väla gård i Helsing­borg är Nordens första kontorsbyggnad med plusenergihusstandard. Geoenergi i kombination med 450 kvm sol­celler täcker för­brukningen av värme, kyla och fastighetsel. Energin som inte förbrukas säljs vidare till elnätet.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Efter beskedet: SBB rusar tvåsiffrigt på börsen

SBB:s aktie rusar på börsen efter affären med Brookfield.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

En ny uppgörelse med Brookfield om ägandet i utbildningsportföljen EduCo utgör en grundbult i SBB:s nya strategi. Den tillför även betydande likvididitet och syftar även till ökad transparens.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Tillbaka till förstasidan