Brinova daterar upp sin affärsplan

Det från Peab avknoppade fastighetsbolaget Brinova har inför börsintroduktionen den 20 november gjort en översyn av sin affärsplan, där målen som det nybildade bolaget ska arbeta efter slås fast.Bland annat ska Brinovas övergripande mål vara att genom ett aktivt ägande skapa en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital och att bli en av de ledande fastighetsaktörerna inom utvalda marknadssegment och geografiska områden. För att uppnå detta mål ska man koncentrera fastighetsinnehavet till orter med ekonomisk tillväxt och därmed sträva efter en successiv avveckling av fastighetsinnehav utanför de prioriterade geografiska områdena. Aktivt förvärva fastigheter för att uppnå kritisk storlek och marknadsnärvaro. Brinovas mål är att över en konjunkturcykel uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital uppgående till minst den riskfria räntan plus 5 procentenheter. Med riskfri ränta avses den 5-åriga statsobligationsräntan.Soliditeten, beräknad som om de konvertibla skuldebreven konverterats fullt ut, långsiktigt skall uppgå till lägst 30 procent. Räntetäckningsgraden ej bör understiga 1,8. Utdelningen ska vara minst 50 procent av Brinovas vinst efter skatt. Fram tills dess att det långsiktiga soliditetsmålet om lägst 30 procent har uppnåtts kan dock utdelningsgraden vara lägre.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan