Amastens förvaltningsresultat upp 147 procent

Amasten har presenterat bolagets halvårsrapport januari–juni 2020. Under perioden sticker framför allt förvaltningsresultatet ut – tack vare ett strålande andra kvartal.

Under Amastens andra kvartal redovisas ett förvaltningsresultat som är 184 procent bättre än för samma period föregående år.

För halvåret innebär det ett rejält lyft och en ökning med 147 procent, från 23 mnkr i fjol till 57 mnkr.

– I rapporten för det första kvartalet utlovade jag fortsatt resultatförbättring efter ett fördubblat förvaltningsresultat för kvartalet. För andra kvartalet redovisar Amasten ett förvaltningsresultat om 33 miljoner som är 184 procent bättre än för samma period föregående år, skriver Jan-Erik Höjvall, bolagets avgående vd, i rapporten.

Och Höjvall fortsätter genom att bjuda på en långtidsprognos som han menar ser mycket god ut.

– Amasten kommer att i framtiden att ha återkommande resultatförbättringar tack vare investeringar i form av förvärv, lägenhetsrenoveringar och vår produktion av Riki-lägenheter.

Kvartalet april–juni 2020

• Hyresintäkterna uppgick till 111 mnkr (70)
• Driftsöverskottet ökade till 60 mnkr (35)
• Direktavkastningen uppgick till 3,26 procent (4,08)
• Överskottsgraden uppgick till 53,5 procent (50,1)
• Förvaltningsresultatet ökade till 33 mnkr (12)
• Periodens resultat uppgick till 34 mnkr (12)
• Resultat per stamaktie 0,05 kr (0,04)

Halvåret januari–juni 2020

• Hyresintäkterna ökade till 221 mnkr (144)
• Driftsöverskottet ökade till 107 mnkr (67)
• Direktavkastningen uppgick till 2,95 procent (3,77)
• Överskottsgraden uppgick till 48,7 procent (46,4)
• Förvaltningsresultatet ökade till 57 mnkr (23)
• Periodens resultat uppgick till 76 mnkr (51)
• Resultat per stamaktie 0,12 kr (0,19)
• Medelräntan uppgick till 1,66 procent (1,97)
• Belåningsgraden uppgick till 52,8 procent (50,9)
• Substansvärde per stamaktie uppgick till 6,90 (6,64

Amastens fastighetsbestånd har ökat med 1,8 miljarder kronor under det första halvåret genom framförallt förvärv samt investeringar i nyproduktion och befintliga förvaltningsfastigheter.

– Vi fortsätter koncentrationen mot mer bostäder och dessa uppgår nu till 92 procent av portföljen. Amasten har, på grund av coronapandemin, endast lämnat hyresrabatter om 0,4 procent på den totala hyresstocken, skriver Jan-Erik Höjvall i vd-ordet.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan