Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Maria Lidström

Född:
1972 i Västerås, uppvuxen i stadsdelen Rönnby.

Bor:
Villa i Sollentuna.

Utbildning:
Civilingenjör Väg och vatten vid Luleå tekniska universitet.

Aktuell:
Har nyligen tillträtt som vd för Stenvalvet.

Om branschen:
”Långsiktighet skapar bättre kvalitet och större värden”.

Karriären i korthet
1997: Civilingenjörsexamen vid LTU.
1997: Projektingenjör hos Åke Larson Byggare.
1999: Projektledare Forsen Projekt.
2003: Gruppchef/avd.chef Forsen Projekt.
2010: Projektchef Humlegården.
2015: Chef investering och utveckling Humlegården.
2020: Vd Stenvalvet.

Visa faktaruta

Under hennes utbildning handlade mycket om infrastruktur, och nu är det åter aktuellt för Maria Lidström. Men den här gången är det social infrastruktur som gäller, det vill säga samhällsfastigheter. Däremellan har yrkeslivet bjudit på en bred blandning av uppgifter inom bygg och fastighet.

Sedan den 1 maj är hon vd för Stenvalvet, ett av landets ledande företag inom samhällsfastigheter. Den första tiden har inneburit en betydande och ovanlig utmaning. Planen för de första månaderna, med rundresa till lokalkontoren och möten med befintliga och presumtiva kunder fick skrotas nästan innan den var påbörjad. Pandemin satte käppar i hjulet för den. Mycket har i stället fått ske via telefon och videomöten.

– Det är inte samma sak, men det har varit det sätt som bjudits för tillfället. Jag tycker att det har fungerat bra att de flesta har arbetat hemifrån under rådande omständigheter. Men samtidigt missar vi den dynamik som den mänskliga kontakten på arbetsplatsen ger. Lite småprat och resonerande vid sidan av, som inte bara är trivsamt, utan också sätter i gång tankar och kreativitet.

Men åter till utbildningen, som kunde ha slutat med ett jobb 1 200 meter under marken – efter civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Hon sökte dit efter att ha läst tekniskt gymnasium i hemstaden Västerås. En hel del av utbildningen var inriktad på just anläggningsproduktion, som exempelvis vägar, broar och gruvor. Men Maria har aldrig jobbat inom det segmentet utan valde redan från första arbetet att satsa på fastighetssidan.

När hon var klar med utbildningen 1997 hade dock inte arbetsmarknaden återfått sin hetta efter den djupa lågkonjunkturen som 90-talskrisen inneburit. Trots en skepsis mot storstaden Stockholm så var det där de intressanta jobben fanns.

– När jag väl var på plats här i Stockholm så älskade jag det, jag vet inte vad det var för nervositet för storstaden som jag hade innan dess.

Den första anställningen var på Åke Larson Byggare, det bolag som man kan säga introducerade CM, construction management, i Sverige. Företaget var högprofilerat, och under de tre år Maria arbetade där fick hon lära sig grunderna inom projektledning och affärsskapande.

Byggmarknaden började förbättras påtagligt och nya utmanare till Åke Larson dök upp. En av dem var det nystartade företaget Forsen Projekt, vilket Maria värvades till redan efter endast några år på det första jobbet.

Hon tillhörde de fem–sex första anställda och när hon slutade elva år senare hade företaget växt till hela 130 medarbetare.

– Under åren som konsult lärde jag mig oerhört mycket. Förutom de rena tekniska och ekonomiska frågorna så gällde det att kunna förhålla sig till alla typer av uppdragsgivare. Offentliga som privata. Det var olika affärsmodeller och olika ambitionsnivåer, och det gällde att vara lyhörd, parera och anpassa sig för att kunden skulle bli nöjd. Uppdragen spände mellan allt från mindre energiutredningar till stora nybyggnationer. Att dessutom ha varit delaktig i uppbyggnaden av ett framgångsrikt företag är få förunnat. Jag har de tre grundarna till Forsen att tacka för mycket, särskilt Håkan Undin som jag arbetat tätt ihop med under många år.

Flytten till Stockholm innebar även att hon drabbades av Stockholms fina skärgård. Från att i sin ungdom ha varit en fena på att hantera centerbordet i en optimistjolle på Mälarens vatten tog hon klivet upp mot mer fullvuxna farkoster. Kappsegling är fortfarande en passion för henne och på repertoaren finns bland annat Gotland runt. Året brukar inledas något mer blygsamt med Lidingö runt, men i år har även den tävlingen ställts in på grund av coronans härjande.

I yrkeslivet ville Maria nu vidare, till ägarsidan för att få möjlighet att vara med tidigare i processen och dessutom ansvara för helheten. Hon började då arbeta på Humlegården Fastigheter som projektchef.

Mitt i Stockholm ligger Stenvalvets kontor. Men beståndet är spritt på ett 30-tal kommuner i hela landet.

När hon kom dit var bolaget i full färd med att accelerera sin projektverksamhet samt lägga beslag på nya intressanta projekt. Det första projekt hon fick sätta tänderna i var topphemligt. En liten grupp skissade på möjligheten att få Swedbank att nappa på en flytt till Sundbyberg på en tomt Länsförsäkringar Liv hade införskaffat några år tidigare. Fortfarande var då Humlegårdens roll att till viss del förvalta och utveckla livbolagets tillgångar. Maria arbetade då tillsammans med Thorsten Åsbjer, som hon berättar är den som lärt henne allt om projekt­utveckling och vikten av god arkitektur.

Det projekt som hon är mest stolt över att ha utvecklat hos Humlegården stod klart ungefär samtidigt som hon tillträdde sitt nya jobb hos Stenvalvet. Det handlar om Astoriahuset på Nybrogatan. Kampen fram till färdig detaljplan var lång och det drevs en betydande opinion, framför allt lokalt på Östermalm, mot projektet.

– Jag kände mig trygg med att projektet var extraordinärt och unikt för just den platsen. Men det var tufft på många sätt, bland annat hade vi tomställt byggnaden i ett tidigt skede, och den utsträckta tiden tills vi kunde sätta i gång på allvar innebar en ekonomisk påfrestning för projektet. Jag gick förbi där häromdagen och det har verkligen blivit precis så fint som jag visste att det skulle bli. Alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb.

Efter några år tog Maria över som chef för avdelningen Investering och Utveckling/Stadsutveckling på Humlegården. Det innebar utökat ansvar för att både ackvirera och avyttra fastigheter, samt ansvar för projektutvecklingsverksamheten. Förvärven gällde främst utvecklingsbara fastigheter och hon var bland annat med och flyttade fram positionerna i Hagalunds arbetsplatsområde genom förvärv av flera fastigheter samt friköp av tomträtter där. I Hagalund arbetade Maria också med att få dit en tunnelbane­station. Området kommer att bli ett av Humlegårdens stora framtida projektområden.

När erbjudandet om jobbet som vd för Stenvalvet kom kändes det precis rätt, berättar Maria. Efter tio intressanta och utvecklande år på Humlegården kände hon en längtan efter en ny utmaning och att få ta helhetsansvar.

– Det var ren och skär glädje när jag fick frågan, jag kände att det var rätt möjlighet för mig. Dessutom kändes inriktningen på företaget intressant. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men det känns väldigt bra att kunna vara med och göra skillnad för så viktiga verksamheter som finns i Stenvalvets fastigheter.

Det företag hon nu har tagit rodret över har fastigheter för drygt 12 miljarder. Även nu under de senaste månaderna har bolaget varit aktivt med flera förvärv och i den framtida planen ligger fortsatt tillväxt. Beståndet är spritt över ett trettiotal kommuner över hela landet, varav Storstockholm, Mälardalen och Småland står för ungefär 60 procent av värdet. Stenvalvet vill vara nära kunderna och har därför många lokalkontor med egen förvaltning runt om i landet.

Fokus för tillväxt ligger i de regioner Stenvalvet redan är etablerade i, men Maria ser gärna att portföljen också växer på nya orter.

Vård- och omsorgsboende står för den största andelen av intäkterna, 28 procent, följt av kontor med 23 procent, rättsväsende med 21 procent och skola med 17 procent. Tittar man på hela portföljen så kommer hela 93 procent av intäkterna från skattefinansierad verksamhet.

Med valet av Maria som ny vd känns det tydligt att Stenvalvet framöver kommer att satsa mer på egna projekt. Själv poängterar hon att företaget redan har påbörjat den resan, men visst hoppas hon att kunna bidra till ytterligare projektutveckling.

– Det finns många möjligheter i befintlig portfölj, och sedan kommer vi att vara aktiva för att finna intressanta affärsmöjligheter både i nya förvärv och i markanvisningar. Vi har stor kunskap inom samhällsbyggnadssegmentet och vill utveckla nya äldreboenden, skolor med mera som är ändamålsenliga för framtiden. Vi vill också hjälpa våra befintliga kunder att utveckla deras lokaler att ännu bättre stödja deras verksamheter och där de även har möjlighet att växa inom vårt bestånd. Det gäller att vara lyhörda för våra kunders framtida behov.

Hon ser möjligheten till projekt inom alla segment där Stenvalvet är aktivt. Många projekt i tidiga skeden och en handfull större projekt är i produktion. Det är dels ett par stora kontorsfastigheter i beståndet som moderniseras, dels nyproduktion av en skola samt nyproduktion av ett äldreboende.

”Jag tror att det underliggande behovet är mycket stort, och det är inget som politiken kan trolla bort”

– Det finns ett stort engagemang hos medarbetarna, något som jag tydligt känt sedan jag började här trots att vi inte kunnat träffas på plats så mycket ännu. Boende för äldre är en av de saker Stenvalvet arbetat aktivt med att utveckla under de senaste åren. Boendena ska vara moderna och flexibla och lätt kunna anpassas efter nya framtida krav, vilket exempelvis skulle kunna bli aktuellt efter ny kunskap om äldreboendens utformning efter corona.

– Med vår kunskap och erfarenhet kan vi stötta kommunerna i den demografiska utmaning som finns framöver. Precis som kommunerna så äger, utvecklar och förvaltar vi med långsiktigt perspektiv, därmed kan vi vara en intressant samarbetspartner.

Tror du att pandemin kommer att påverka utformningen av lokaler i framtiden?

– Det är lite tidigt att dra långt gångna slutsatser ännu. Men äldreboenden har kommit mycket i fokus, och där måste vi naturligtvis noga gå igenom om det finns något just i den fysiska utformningen som kan förändras för att bygga in en större säkerhet i liknande situationer. Inom det område jag kommer ifrån, kontorsfastigheter, kanske de aktivitetsbaserade kontoren nu blir utmanade av mer uppdelade ytor. Jag tror att många vill nå den effektivitet som ensamarbete hemma kan ge och samtidigt ta del av den sociala samvaron på arbetsplatsen.

Politiska beslut kan ibland slå hårt, du ser inga sådana hot mot er verksamhet?

– Jag tror att det underliggande behovet är mycket stort, och det är inget som politiken kan trolla bort. Det måste satsas här. De demografiska faktorerna visar med all tydlighet på ett stort behov av fler skolor och ytterligare bostäder för äldre i olika former. Även för rättsväsendet pågår en betydande upprustning.

Vilken är din vision för Stenvalvets framtid?

– Det är en förmån att komma in i ett företag med starka och stabila ägare med ett långsiktigt fokus. Ett företag där mycket redan är på plats, men där det finns mycket spännande möjligheter att ta tag i. Mina första intryck är att det är en väl fungerande verksamhet, engagerade och kompetenta medarbetare samt en stor utvecklingspotential.

– Jag satsar naturligtvis på att ta Stenvalvet vidare till nästa steg. Min erfarenhet av projektutveckling och stadsutveckling tror jag passar väldigt väl in i den fas som Stenvalvet befinner sig i nu. Men jag har endast varit på plats i knappt två månader så någon färdig vision är jag ännu inte beredd att avge. Den får jag bli skyldig er tills jag är mer varm i kläderna.

Fler Porträtt

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Tillbaka till förstasidan