Ljungby

Senaste nyheterna om Ljungby.


Mandamus fortsätter sin koncentration

”Under andra kvartalet har Mandamus avyttrat sammanlagt sex fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om cirka 74 Mkr. Det har resulterat …

Diligentia och Mandamus fullföljer affär

Det pricipavtal om fastighetsbyten som Diligentia och Mandamus träffade i oktober fullföljs nu. Avtalet innebär att Mandamus säljer en fastighet …

Strukturaffär mellan Diligentia och Mandamus

En principöverenskommelse har träffats mellan Diligentia och Mandamus om en affär där Diligentia erhåller en fastighet i Köpenhamn för 264 …

Castellum säljer fastighet i Ljungby för 31 mkr

Castellum säljer fastigheten Garvaren i Ljungby för 31 mkr. Köpare är den lokale aktören Bengt Borndalen. Fastigheten var Castellums enda …