Senaste nyheterna om Johan Zachrisson


Persontoppen

Med kundens bästa för ögonen

Täta jobbbyten har inte legat för honom. Men efter sju år som konsult är det dags att återgå till ägarsidan och en ny nyckelposition på Fabege.

Blir ny affärsutvecklingschef på Fabege

Fabege utser Johan Zachrisson till ny affärsutvecklingschef och medlem av koncernledningen. Han värvas från Cushman & Wakefield.

Ledarskap som gör skillnad

Johan Zachrisson

Nyligen ombads jag att definiera vilka människor i mitt liv som verkligen betytt något för min personliga utveckling. Marcus Buckingham, …

Fiber är nyttigt för husen också

Johan Zachrisson

Jag arbetar sedan en tid tillbaka med att etablera en svensk-amerikansk startup. När man träffar investerare i USA är det …

Humlegården rekryterar

Hanna Eriksson, Jens Folkesson, Caroline Lewenhagen, Anna Lorentz och Birgitta Nolén har rekryterats till nyinrättade tjänster som marknadsområdeschefer på avdelningen …

Två chefer lämnar Humlegården

Från och med den 1 oktober gör Humlegården om sin organisation. Monica Hägg Svärdman och Sven Renström, båda fastighetschefer, lämnar …