Uppsala

Senaste nyheterna om Uppsala.


NCC bygger ut reningsverk för 143 mkr

NCC ska bygga ut Kungsängsverket i Uppsala för 143 mkr åt Uppsala kommun. Arbetena omfattar huvudsakligen byggande av bassänger med …

Uppsala Universitet bygger nytt för 1,3 miljarder

Uppsala Universitet planerar om- och nybyggnationer om totalt 1,3 miljarder kronor de närmaste åren. Det handlar om sju olika byggprojekt …

Ännu en myndighet hyresstrejkar

Som vi berättade häromdagen vägrar Naturhistoriska Riksmuséet att betala sin hyra till fastighetsägaren, Statens Fastighetsverk. Nu följer flera myndigheter efter. …

Diös tror på kraftiga hyreshöjningar

1997 kommer att bli ett betydligt bättre år för Diös än 1996. Det spådde företagets VD vid en analytikerträff på …

Minskat byggande under januari

Den samlade byggvolymen i landet minskade med 6 procent under januari jämfört med samma period året före. Det motsvarar en …