Stenvalvet i topp på NöjdKundIndex

Med ett index på 77 av 100 möjliga blev Stenvalvet det bolag i fastighetsbranschen som har mest nöjda hyresgäster. NöjdKundIndex-analysen …

Dalkia stöder Stenvalvet i norra Norrland.

Dalkia och Stenvalvet Fastighets AB har per den 1 september 2000 träffat en överenskommelse om att Dalkia ska skall sköta …

Stenvalvet har stabila hyresintäkter

Det fanns en relativt stor skepsis mot det bestånd som avskildes från Vasakronan och placerades i Stenvalvet för några år …

Stenvalvet köper Helsingborgsfastighet för 44 Mkr

Det senaste året har Stenvalvet hållit sig lugnt på förvärvssidan, likaså har försäljningarna varit begränsade. Nu har bolaget dock funnit …

Stenvalvet räknar med högre vinst i år

Stenvalvet AB visar för årets första kvartal upp ett resultat om 45,8 Mkr efter finansiella poster. Bolaget tror att helårsresultatet …

Stenvalvet hyr ut i Nyköping

Ett långsiktigt hyresavtal har träffats avseende lokaler i fastigheten Borgaren 18 vid Stora Torget i Nyköping för Komvux och högskolan. …

Listan med NKI-index för kommersiella lokaler

NKI-index, som står för nöjd-kund-index, är en undersökning som genomförts i flera år men där slutresultaten vanligtvis endast brukar meddelas …

Stenvalvet säljer kursgård i Sigtuna

I enlighet med sin fokuseringsstrategi, där fokus är på kontorsfastigheter, har Stenvalvet sålt Sjudargården 1:11 i Sigtuna för 31 Mkr. …

Olof Agri styrelseordförande i Tyresö Bostäder

Kommunfullmäktige i Tyresö har valt en opolitisk ordförande i sitt kommunala bostadsbolag, Tyresö Bostäder AB. Det är Olov Agri som …

Stenvalvet till börsen redan inom sex månader

Vid bildandet av Stenvalvet 1997 räknade man med en börsnotering inom 2-4 år, och det verkar man hålla. Bolaget siktar …

2 Mkr till för Stenvalvet

I gårdagens FVidag rapporterades att Stenvalvet sålt en mindre fastighet i Tyresö till Tyresö kommun. Priset angavs felaktigt till 7,5 …

Stenvalvet säljer i Tyresö

Stenvalvet har Sålt en mindre fastighet i Tyresö till Tyresö kommun.. 7,5 Mkr betalar kommunen för Kopparen 10. Tillträde sker …

Peab får jobb i Jämtland

Peab har erhållit flera bygguppdrag i Jämtland. Emefte Fastighet har beställt en ny hälsocentral i Strömsund. Kontraktssumman är på 24 …

Stenvalvet tappar stor hyresgäst

Invandrarverket flyttar till nya lokaler i Norrköping. Verket flyttar från lokaler på Vikboplan till kv Importen på Tegelängsgatan, där Husvärden …