Fortsatt förtroende för Nuder i Hemsö

”Har gjort en värdefull insats på ett förtroendefullt sätt.”

Pär Nuder lämnar Fabege

Den tidigare finansministern lämnar flera styrelser.