Senaste nyheterna om Christer Moberger


Ektornet rekryterar Denell och Moberger

Johan Denell och Krister Moberger har rekryterats av Ektornet. Denell kommer att arbeta med företagets transaktioner såväl i Sverige som utomlands och Moberger blir CFO. Båda kommer även att ingå i Ektornets ledningsgrupp.