Södertälje ska få större stadskärna

Södertäljes stadskärna ska förtätas och utvidgas. Nu har kommunen gett Stockholmsbaserade arkitektkontoret Andersson Arfwedson i uppdrag att ansvara för utformningen. …