Program

Gemensamt förmiddag

08.00
Registrering och morgonfika

08.30
Inledning av seminariet

08.40
Stockholm, företagen och Kapitalism 2.0

Vi i Sverige är trendkänsliga, allra mest kanske i Stockholm. Kan vi även leda utvecklingen, gör vi det redan? Vilka konkurrensfördelar har vi, vilka saknar vi och vad måste vi göra för att skaffa oss dem? Hur kommer dagens krisande ekonomi i omvärlden påverka oss, blir vi starkare eller tappar vi tempo?
Dr Kjell A. Nordström

09.40
Utmaningar och möjligheter

Vilka satsningar ser Sten Nordin som de allra viktigaste för att bygga ett framtida starkt Stockholm? Hur behåller vi vår internationella tätplats?
Sten Nordin, Finansborgarråd

10.10
Kaffe

10.40
Huvudstaden och kurvans kraft

Kraften i demografin är obeveklig. Den påverkar de flesta av vårt samhälles funktioner.
Utan järnkoll på den och blir de ekonomiska och politiska överraskningarna stora.
Kurvan har dessutom en påtaglig påverkan på såväl bygg- som fastighetsmarknaden.
Lär dig läsa kurvan rätt och navigera tryggt mot framtiden.
Gunnar Wetterberg

11.20
Stockholm växer och bygger

En redovisning av de pågående och viktigaste planerade byggprojekt i Stockholm. Var i processen ligger de? När kan de bli förverkligade?
Stadsbyggnadsdirektör, Susanne Lindh

12.00 Lunch

Temaspår A Bostäder

» Klicka här för att fälla ut temaspår

13.00
Nybyggare av hyresrätter

Det finns ett pånyttfött intresse för att investera i nyproducerade bostadsfastigheter. Hur stor är marknaden och gäller det hela länet? På vilka delmarknader går det att bygga med rimlig risk och rimlig hyra? Hur ser kalkylen ut?
Gunnar Nordfeldt, ByggVesta
Göran Wendel, Tornet
Adam Cocozza, Botrygg

13.30
Marknad och trender inom äldreboende

Andelen äldre i samhället ökar. De är dessutom friskare och mer aktiva än tidigare generationer, och de ställer krav. Samtidigt har många av dem en ansenlig köpkraft. Olika former av äldreboende utvecklas därför snabbt nu, för det är inte en homogen grupp. Vilka nischer finns kvar att utveckla? Vilken efterfrågan finns?
Petter Ahlström, Ernst & Young

14.00
Pensionskapital till bostadsfastigheter

Under ett par decennier har pensionskapitalet sökt sig främst till kommersiella fastigheter. Nu är det annat liv i skällan och allt fler intresserar sig för bostadsplaceringar. Nyproduktion och äldreboenden tycks vara särskilt intressanta. Vad ligger bakom det nya intresset? Hur ser investeringskriterierna ut? Hur stor andel av fastighetsplaceringarna kan hamna i bostäder?
Torbjörn Wiberg, Folksam
Jan-Erik Höjvall, Rikshem

14.20
Påtaglig fara

Regeringens expertorgan Statens Bostadskreditnämnd har i flera expertrapporter varnat för utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. En uppdaterad rapport om vilka risker de ser i marknaden idag, Stockholmsregionen jämfört med andra marknader.
Bengt Hansson, BKN

Temaspår B Kommersiellt

» Klicka här för att fälla ut temaspår

13.00
Stabil eller svag lokalhyresmarknad?

Vad är sanningen om lokalhyresmarknaden i Stockholm? Har hyrorna redan börjat falla tillbaka och i så fall hur mycket? Är det rabatter eller hyresgästanpassningar som återkommer som parametrar, hyresavtalets längd? Vad kommer att hända med vakanserna?
Åsa Linder, Jones Lang LaSalle
Per-Arne Rudbert, Humlegården
Torbjörn Eriksson, Tenant & Partner

13.30
Stort tillskott av handelsyta i city

Vad är det för utbud som saknas idag? Klarar den tillkommande handeln de lönsamhetskrav som citylägen kräver? Finns det utrymme för serviceverksamheter? Hur många ”handelsgator” har vi plats för?
Frida Lampel, Vasakronan
Karolin Forsling, AMF Fastigheter
Henrik Egnell, Hufvudstaden

14.00
Storägarna satsar på handel

Kontor i all ära, men nu har flera av de riktigt stora aktörerna uppfattat att investeringar i butikslokaler både tillför god hyresutveckling och mer stabilitet i beståndet. Är det enbart innerstadslägen som är aktuella? Hur viktigt är butiker när de bygger sina bestånd?
Mats Hederos, AMF Fastigheter
Fredrik Wirdenius, Vasakronan

14.25
Kommersiella transaktioner i 08-området

Vad händer just nu med köpare, säljare och priser? Vilka är förutsättningarna för olika aktörer under 2012? Vilken typ av affärer är det vi kan förvänta osss fler av i det här läget? Vilka är köpare, vilka säljer – och vilka är fortsatt tvingade att sälja? Har vi nya aktörer på väg in på marknaden?
Erik Gärdén, Leimdörfer
Thomas Persson, Catella Corporate Finance
Daniel Gorosch, Jones Lang LaSalle

Gemensamt program

14.50
Kaffe

15.20
Så påverkar psykologin dina affärer

Rationella beslut underbyggda av objektiva analyser, ser det verkligen ut så i verkligheten? Hur fungerar finansiell psykologi och i vilken omfattning styrs vi av den? Fungerar den på olika sätt i en uppåtgående konjunktur än i en nedåtgående? Vilka riskbeteenden är viktigast att ha koll på, och finns det även en farlig ”trygghetsnarkomani” som måste beaktas?
Patric Andersson, docent Handelshögskolan i Stockholm

15.40
Finansiering på stockholmsmarknaden – lättar svårigheterna nu?

Många stora finansieringsavtal löper ut i år, men en hel del är redan taget också. Är vi över den värsta refinansieringspuckeln nu? Vilka generella belåningsgrader och marginaler är det som gäller idag. Finns det speciella förutsättningar för stockholmsfastigheter?
Göran Cöster, SEB

16.00
Kollektiv trendspaning om Stockholms framtid

Ekonomisk tillväxt och demografi påverkar samtliga delar av fastighetsmarknaden kraftigt. En del framtida problem och möjligheter går mycket enkelt att förutse medan andra är mer svår prognosticerade. Kunskapsinspel varvas med kollektiv trendspaning.
Fredrik Bergström, WSP