Detta seminarium har redan ägt rum.

jun 28

Samhällsfastigheter Almedalen 2023

Adelsgatan 25, Visby

Samhällsbygget, välfärdshålet, finansieringen och affärerna

Det finns ett växande hål i välfärden. Det fattas tusentals nya skolor och äldreboenden, liksom mängder av sjukvårds-, rätts- och försvarsfastigheter. Minst lika allvarligt i sammanhanget är bristen på bostäder. Kort sagt; behoven överstiger tillgången i samhällsbygget.

I dag försämrar dessutom en kostnadsexplosion och fallande fastighetsvärden möjligheterna till att möta utmaningarna. Samtidigt har en debatt blossat upp i spåren av inflationsdrivna hyreshöjningar upp där allt fler politiker ifrågasätter det vettiga att hyra istället för att äga. Är det slut på försäljningar och inhyrningar nu, finns det ändå anledning för offentliga myndigheter att sälja fastigheter och hyra, kommer transaktionerna i sektorn igång igen och hur skall behoven av fastigheter för välfärd och boende egentligen finansieras?

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren.

Dagen går av stapeln i ett av Almedalens bästa lägen – Adelsgatan 25, tvåhundra meter från Donners Plats och är indelad i fyra pass. Dagen avslutas dessutom med ett branschmingel. Välkomna.

Viktigt!
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, så kom i god tid för att säkra din plats.

Frukostseminarium 08.00–10.00

Samhällsfastigheter: Ekonomi, risker och möjligheter 

08.00 Inledning
• Jan Wifstrand, grundare nyhetsbyrån Rapidus, f.d. Chefredaktör DN och Sydsvenskan

08.05 Kommuner och regioners ekonomi: Den perfekta stormen?
Den ekonomiska nedgången och inflationen slår hårt mot kommuner och regioners ekonomi. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av samhällsfastigheter. Vilka alternativ står kommuner och regioner inför och hur skiljer dessas situation?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

08.30 Offentliga fastigheter: Hundratals miljarder att vinna
Offentliga sektorn är Sveriges största fastighetsägare och kontrollerar halva fastighetsmarknaden, med en portfölj värd mer än ett års BNP. Bättre förvaltad skulle portföljen ge den offentliga sektorn på nationell, regional och lokal nivå oanade möjligheter att lösa bostadsbristen och bidra till klimatomställningen.
• Dag Detter, investeringsrådgivare

08.50 Skuldkalas och kostnadsexplosion men även styrka
Lågkonjunkturen är här. Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Inte minst pressar det högt belånade fastighetsbolag och hushåll. Men hur allvarligt är det; hur djupt sjunker konjunkturen, vilka tecken finns på när räntor och inflation kan normaliseras? Hur påverkas offentliga investeringar och fastighetsmarknaden? Räcker hela offentliga sektorns finansiella styrka?
• Annika Winsth, chefsekonom Nordea

09.15 Det nya marknadsläget för samhällsfastigheter
Efter flera års uppsving har marknaden hastigt förändrats. Nu säljer även privata fastighetsbolag samhällsfastigheter medan en del kommuner köper. Vad innebär inflation, stigande räntor och finansieringssvårigheter för intresset för segmentet? Vad händer med hyror och värden, finns fortfarande ett investeringsintresse – och finns det några säljare?
• Stefan Timan, Transaktionschef Svefa
• Katrin Wallensjö, Affärschef analys Svefa

09.35 Slut på utförsäljningar: En död affärsmodell?
De hyreshöjningar som inflationen medfört har höjt temperaturen i debatten om det offentliga skall äga eller hyra sina fastigheter. Samtidigt pressas privata investerare av ökande kostnader medan det offentligas lånekostnader jämförelsevis blir allt billigare. Är det alltid bäst att äga i stället för att hyra, eller kan det ibland ge högre effektivitet? Vilka är argumentet för och emot och hur är erfarenheterna hittills?
• Maria Lidström, VD Stenvalvet
• Erik Uhlén, CFO Sehlhall
• Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad

10.00 Kaffe och paus

Lunchseminarium 11.30–13.00

Brännpunkt Bostäder

11.30 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan
Bostäder sjunker nu snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Den ekonomiska nedgången äter sig också in i efterfrågan. I krisen spår; vad har hushåll egentligen råd att efterfråga? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Finns några ”vinnarhål” kvar?
• Ted Lindqvist, VD Evidens

11.45 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering av priserna?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro

12.00 Uthyrning av privatbostäder exploderar
Den ekonomiska krisen får följder överallt på bostadsmarknaden. Qasa, som också driver Blocket Bostad, ser närmast en fördubbling av uthyrningen av privatbostäder. Hur viktig del av marknaden är privatuthyrningen idag och vilken roll spelar den för bostadsbristen? Vilka är de största hoten och vad politiken göra här och nu för att fler ska ha råd med sitt boende och fler få tak överhuvudet?
• Fredrik Strömsten, VD Qasa

12.15 Infarkt i bostadsbyggandet: Vad händer om ”hjärtat” slutar slå?
Bostadsbyggandet kollapsar. Utan låga räntor faller priserna, hushållen får svårt att köpa bostäder och ta lån och samma problem har fastighetsinvesterarna. Finansieringen till bostadsbyggande är därmed nästan utslagen och inga snabba alternativ finns för handen. Nya bostäder är samtidigt förutsättningen för tillväxt för såväl stat, kommuner och regioner. Hur allvarlig är situationen och vilka åtgärder skulle kunna ge en lättnad?
• Laura Hartman, chefsekonom LO
• Mårten Lilja, Vice VD Riksbyggen
• Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
• Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

12.40 Heta stolen: Den nya bostadspolitiken
En ny bostadsminister har äntrat posten efter valet. Krisen på bostadsmarknaden biter allt hårdare; kan några stimulansåtgärder riktade till främst nyproduktion bli aktuella? Regeringen strävar efter en bostadspolitik som bland annat snabbar på flyttkedjorna, underlättar nyproduktion och hjälper ungdomar till en första bostad. Hur ska det genomföras och vad här hänt hittills?
• Larry Söder, riksdagsledamot KD

13.00 Kaffe och paus

Fikaseminarium 14.00–16.00

Samhällsbygget och välfärdshålet

14.00 Den ofantliga offentliga efterfrågan
Välfärdshålet består i stor utsträckning av brist på samhällsfastigheter – från skolor och äldreboenden till regementen och säkerhetsfängelser. Men hur ser stat, kommuns och regioners efterfrågan ut mer i detalj och efterfrågas även samarbete med det privata näringslivet i lokalförsörjningen?
• Johan Signer, VD Set Up

14.20 Hyra och köpa tillbaka – en lösning i tiden?
Kritiken hårdnar mot offentliga fastighetsförsäljningar men finns kanske ett mer aptitligt alternativ? Vid fastighetsrenting säljs fastigheten med en option att köpa tillbaka, under tiden betalas en hyra baserat på den korta räntan. Upplägget innebär bland annat inte samma kontrollförlust som vid en vanlig försäljning. Hur attraktivt är det här för en offentlig fastighetsägare och hur fungerar modellen i dagens turbulens för räntor och kostnader?
• Johannes Nyberg, VD Skandrenting

14.40 Stadsutveckling: Miljö, trygghet, ekonomi
Trots dagens ekonomiska motvindar fortsätter städer att växa. Samtidigt är det viktigare än någonsin, inte minst ekonomiskt, att städerna verkligen utvecklas hållbart. Hör hur Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult integrerar hållbarhet i stadsplaneringen. Vad kan det betyda för miljö, livskvalitet och ekonomi?
• Ulla Bergström, VD Sweco arkitekter

15.00 Ekonomiskt, hållbart, socialt – och kollektivt?
Befolkningen växer och åldras men byggandet minskar och boendet blir allt kostsammare. Finns en lösning på bostadskrisen i ett nytt sätt att se på boende – trygghetsbostäder, äldreboende och i ett nygammalt upplägg; kollektivboende. Hur är erfarenheterna av de nya kollektivhusen och andra nya boendeformer, vilka blir kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster? Är det lönsamt?
• Viktor Mandel, VD Sveafastigheter

15.20 Nya spännande domar
Varje år meddelar domstolarna ett stort antal intressanta avgöranden. Inom områden som offentlig upphandling och entreprenadrätt kan domarna få praktisk betydelse för fastighetsmarknaden, inte minst samhällsfastigheter och bostäder. Vilka är årets nyheter och hur påverkas affären?
• Jessica Ekmark, Advokat Brick Advokat
• Jenny Kenneberg, Advokat Brick Advokat

15.40 Expertpanelen: Samhällsbygget och välfärdshålet
Hur ska fastighålet i välfärden fyllas? Jättelika investeringar krävs i närtid inom samhällsfastigheter och bostäder. Men när de privata investerarna ifrågasätts och tillsammans med kommuner och regioner pressas ekonomiskt – hur skall samhällsbygget finansieras? Vem ska bygga välfärden och hur?
• Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
• Katarina Ljungqvist, VD Kommuninvest
• Mikael Lundström, VD Svefa

• Nils Styf, VD Hemsö

Mingel 16.00–18.00

Fastighetsvärlden bjuder in till stort mingel med dryck och tilltugg.

Visa faktaruta

Viktigt
Seminariet är kostnadsfritt men för vår planering så föranmäl dig gärna i förväg genom formuläret nedan.

Antalet platser är begränsat, så kom gärna i god tid för att säkra er närvaro.

Obs! Föranmälan krävs för att delta vid Branschmingel och eftersnack.