Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 25

Samhällsfastigheter 2023

Citykonferensen, Stockholm

Mobilisering

Skymningsläge. Väpnade konflikter i vår närhet, terrorhot, eskalerande gängkriminalitet, social oro och stora befolkningsförändringar. Mobiliseringen för att möta situationen kräver en unikt snabb utbyggnad och uppgradering av försvarsfastigheter, rättsfastigheter, skolor, sjukvård och omsorg – kort sagt samhällsfastigheter. Helt klart kommer investeringarna inom segmentet mångdubblas på kort tid, samtidigt som de minskar på övriga marknaden. För den som har finansiell styrka och trovärdighet är affärsmöjligheterna stora.

Frågorna är ändå många: Hur ska kommun, regioner och investerare klara utbyggnaden när alla pressas av kostnadsökningar och ekonomisk tillbakagång? Bolagsfiaskon och hyreshöjningar sätter hela affärsmodellen under press – duger privata investerare som hyresvärdar? Hur stor är egentligen den politiska risken i spåren av den debatt som blossat upp efter SBB:s genomklappning?

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svar.

Program

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, grundare nyhetsbyrån Rapidus, f.d. Chefredaktör DN och Sydsvenskan

09.05 Den offentliga efterfrågan – är den ofantlig?
Välfärdsområdet består i stor utsträckning av brist på samhällsfastigheter – från skolor och äldreboenden till regementen och säkerhetsfängelser. Men hur ser stat, kommuners och regioners efterfrågan ut mer i detalj? När kan det privata näringslivet vara en del i den offentliga lokalförsörjningen och vilka särskilda krav ställer det?
• Karolina Fors, Hyresjurist NIRAS
• Olof Johansson, Affärsområdeschef Hyresgästrådgivning NIRAS

09.30 Kommuner och regioners ekonomi: Den perfekta stormen?
Den ekonomiska nedgången och inflationen slår hårt mot kommuner och regioners ekonomi, den statliga kompensationen räcker inte, alltfler äldre, sjunkande skattekraft, väldiga underskott byggs upp… Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av samhällsfastigheter. Vilka alternativ står kommuner och regioner inför och hur skiljer dessas situation?
• Annika Wallenskog, Chefsekonom SKR

10.00 Kaffe

10.30 Hur kunde det gå så fel och vad händer nu?
Dramatiken kring SBB kastar en skugga över hela fastighetsbranschen – inte minst över privata investeringar i samhällsfastigheter. Men vad hände egentligen, hur kunde bolaget som skulle ge sina aktieägare ökad avkastning i 100 år hamna i den här situationen? Vilken är läxan för branschen och hur ser vägen framåt ut?
• Louis Landeman, chef kreditanalys Danske Bank

10.50 Det nya marknadsläget för samhällsfastigheter
Efter flera års uppsving har marknaden hastigt förändrats. Nu säljer även privata fastighetsbolag samhällsfastigheter medan en del kommuner köper. Vad innebär inflation, stigande räntor och finansieringssvårigheter för intresset för segmentet? Vad händer med hyror och värden, finns fortfarande ett investeringsintresse – och finns det några säljare?
• Stefan Timan, Transaktionschef Svefa
• Katrin Wallensjö, Affärschef analys Svefa

11.10 Offentliga fastigheter: Hundratals miljarder att vinna
Offentliga sektorn är Sveriges största fastighetsägare och kontrollerar halva fastighetsmarknaden, med en portfölj värd mer än ett års BNP. Bättre förvaltad skulle portföljen ge den offentliga sektorn på nationell, regional och lokal nivå oanade möjligheter att lösa bostadsbristen och bidra till klimatomställningen.
• Dag Detter, investeringsrådgivare

11.30 Slut på utförsäljningar: En död affärsmodell?
De hyreshöjningar som inflationen medfört har höjt temperaturen i debatten om det offentliga skall äga eller hyra sina fastigheter. Samtidigt pressas privata investerare av ökande kostnader medan det offentligas lånekostnader jämförelsevis blir allt billigare. Är det alltid bäst att äga i stället för att hyra, eller kan det ibland ge högre effektivitet? Vilka är argumentet för och emot och hur är erfarenheterna hittills?
• Stefan Fölster, nationalekonom
• Dan T Sehlberg, VD Sehlhall
• Nils Styf, VD Hemsö
• Daniel Suhonen, chef tankesmedjan Katalys

12.00 Lunch

13.00 Hyra och köpa tillbaka – en lösning i tiden?
Kritiken hårdnar mot offentliga fastighetsförsäljningar men finns kanske ett mer aptitligt alternativ? Fastighetsrenting innebär bland annat inte samma kontrollförlust som vid en vanlig försäljning och en riskdelning. Hur attraktivt är det här för en offentlig fastighetsägare och hur fungerar modellen i dagens turbulens för räntor och kostnader?
• Caroline Bertlin, VD Nordisk Renting

13.20 Samhället och säkerheten
Våld och hot ökar i olika offentliga miljöer liksom risken för terrorattentat och väpnade konflikter. Hur svårt är egentligen säkerhetsläget och hur kan tryggheten ökas?
• Michael Fetz, Polismästare, samordnare terrorismbekämpning Stockholm
• Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige 

13.45 Arkitektur: Säkra byggnader och miljöer
Säkerhet och skydd blir en allt viktigare del i samhällsbyggnad. Lagstiftning på området driver också på utvecklingen. Det gäller att möta hot som bland annat, terrorism, cyberattacker väpnade konflikter och klimatförändringar. Punktinsatser hjälper sällan utan det krävs helhetslösningar. Hur skapas säkra samhällsfastigheter idag – och vad kostar investeringarna?
• Jörgen Hansson, Kontorschef Sweco arkitekter

14.10 Miljardupprustningen
Säkerhetsläget i Sveriges närområde är sämre än på årtionden. På tio år har också försvarsanslagen femdubblats och den militära styrkan ökas. En försvarlig andel av anslagen måste användas till nya fastigheter. På några år skall investeringar för närmare 100 miljarder ske. Nya byggnader skall uppföras men det kommer också omfattande förhyrningar. Hur skall den jättelika utbyggnaden genomföras och vilken roll kan privata investerare spela?
• Jan Kinnander, Utvecklingsdirektör Fortifikationsverket

14.30 Kaffe

15.00 Så gjorde vi: Rapport från verkligheten
De hyreshöjningar som inflationen medfört har höjt temperaturen i debatten om det offentliga skall äga eller hyra sina lokaler. Är det rimligt att släppa ägarkontrollen om man dessutom kan låna billigare? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna – och hur ser planerna för framtiden ut?
 • Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsen ordförande Haninge
• Staffan Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande Västerås
• Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Sörmland

15.20 Arkitektur: Hållbara hus för helheten
Klimat, miljö, hållbarhet och energi lägger nya krav och restriktioner på fastigheter. Kraven är ofta extra höga just på lokalfastigheter för offentlig verksamhet. Hur utformas byggnader ur ett brett hållbarhetsperspektiv och vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Är redan saker som social anpassning, passivhus, biotopanpassningar för fladdermöss och trädbevarande mer än anekdoter?
• Per Ångquist, VD Archus arkitektur

15.40 Expertpanelen: Samhällsbygget och välfärdshålet
Hur ska fastighetshålet i välfärden fyllas? Jättelika investeringar krävs i närtid inom samhällsfastigheter. Men när de privata investerarna ifrågasätts och tillsammans med att kommuner och regioner pressas ekonomiskt – hur skall samhällsbygget finansieras? Vem ska bygga välfärden och hur?
• Alex Mabäcker, VD Samfori
• Maria Lidström, VD Stenvalvet
• Viktor Mandel, VD Sveafastigheter

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Nils Styf, VD Hemsö
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Dan T Sehlberg, VD Sehlhall
Viktor Mandel, VD Sveafastigheter

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.