Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 06

Samhällsfastigheter 2014

Konserthuset, Stockholm

Torsdagen den 6 februari 2014, Konserthuset, Stockholm

Intresset för samhällsfastigheter, där hyrorna i huvudsak finansieras av skattemedel, är större än någonsin. Nya aktörer ger sig in på området och kommuner och landsting är intresserade av att sälja fler fastigheter. Samtidigt får allt fler upp ögonen för att området inte är riskfritt – konkurser och snabba förändringar bland friskolor visar att hyresintäkterna kan vara osäkra. Det stundande valet kan också komma att skaka om marknaden och förutsättningarna för nya affärer.

– Hur stora är behoven inom vård, skola och omsorg – och hur långt räcker pengarna?

– Äga eller hyra – hur går trenderna inom kommun och landsting?

– Hur stor är marknaden för samhällsfastigheter, vilka är aktörerna och hur utvecklas priserna?

– Skolfastigheter – hur stora är riskerna?

– På vilket sätt kan valet påverka marknaden?

Välkommen till en heldag där vi samlat branschens aktörer och går på djupet i dessa frågor och mycket mer!

Klicka här för att direkt hoppa ned till anmälan

Bland de medverkande:

Stefan Ackerby, biträdande chefekonom Sveriges Kommuner och landsting (SKL)

Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi KTH

Jens Magnusson, privat- och välfärdsekonom SEB

Peje Emilsson, ordförande Silver Life

Rikard Edenius, VD Näckström Fastigheter

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

Madeleine Sjöstedt (FP), fastighetsborgarråd Stockholms Stad

Robert Winroth (MP), landstingsråd Västerbottens läns landsting

Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd Stockholms läns landsting

Mikael Lindström, VD NAI Svefa

Kent Jonsson, chef indirekta fastigheter Alecta

Mikaela Valtersson, vice VD Kunskapsskolan och ordförande Friskolornas riksförbund

Per Berggren, VD Hemsö

Jens Engwall, VD Hemfosa

Mats Hulth, ordförande Offentliga Hus

Ilija Batljan, vice VD Rikshem

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

 

För fullständigt program klicka på “Program” nedan.

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig” här nedan eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

Samhällsfastigheter 2014 – Torsdagen den 6 februari 2014, Konserthuset, Stockholm

 

 

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

 

09.00

Inledning

Willy Wredenmark, dagens moderator och chefredaktör Fastighetsvärlden

 

09.05

Vård, skola, omsorg – hur utvecklas efterfrågan och till vad räcker pengarna?

Hur kommer behoven av vård, skola och omsorg att växa de närmaste åren och hur påverkas kommunernas och landstingens ekonomi? Vilka prioriteringar kan man tvingas till och kan det öka intresset att sälja fastigheter?

Stefan Ackerby, biträdande chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

09.35

Äga eller hyra – för- och nackdelar för stat, landsting och kommuner

De senaste åren har det varit en tydlig trend att lokaler för skolor, vårdboenden, tingsrätter etc säljs till privata fastighetsägare och att offentlig sektor istället blir hyresgäster. Är det här en vettig utveckling och kommer den att fortsätta eller är det i själva verket ogynnsamt att sälja? I vilka lägen är försäljning en bra lösning?

Linda Andersson, partner EY

Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi KTH

 

10.00

Sälja eller behålla – vad säger politikerna?

Hur går tankarna i kommuner och landsting kring att äga eller hyra vård- och skolfastigheter? Vad krävs för att en försäljning ska bli attraktiv och vilka krav ställs på eventuella köpare?

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

Madeleine Sjöstedt (FP), fastighetsborgarråd Stockholms Stad

Robert Winroth (MP), landstingsråd Västerbottens läns landsting

 

10.20

Kaffe

 

10.50

Framtidssäkra välfärden – Vem tar notan när världen och Sverige åldras?

Det är välkänt att vi lever allt längre och att de äldre kommer att utgöra en allt större del av befolkningen. Men hur påverkar en åldrande befolkning ekonomin? Hur stor är den demografiska utmaningen egentligen och hur påverkas finansieringen av våra välfärdssystem? Vilka åtgärdes vidtas och vad skulle behövas för att framtidssäkra välfärden?

Jens Magnusson, privat- och välfärdsekonom SEB

 

11.15

Framtidens äldreboende – en helt ny marknad

Den nya lagen LOV som ger äldre mycket större inflytande över hur deras boende och vård ska se ut och vem som ska utföra den innebär stora möjligheter för privata aktörer och fastighetsinvesterare. Flera aktörer ser nu en helt ny marknad och nya investeringsmöjligheter. Vad innebär den nya lagen, vilka är möjligheterna och riskerna för investerare?

Peje Emilsson, ordförande Silver Life

Rikard Edenius, VD Näckström Fastigheter

Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg

 

11.45

Heta stolen: Så tänker största landstinget

Sveriges största landsting genomför ett rekordstort investeringsprogram med bland annat ett helt nytt sjukhus och moderniseringar av befintliga vårdfastigheter för 25 miljarder. Hur klarar man att finansiera fastighetsprojekten och vilka möjligheter finns att sälja fastigheter eller hitta andra samarbeten med privata aktörer?

Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd Stockholms läns landsting

 

12.00

Lunch

 

13.00

Hur stor är marknaden?

Det brukar sägas att det finns samhällsfastigheter för cirka 870 miljarder kronor. Hur ser bestånden ut, var finns de, vilka äger och hur mycket har hittills hamnat i privata händer?

Björn Rundquist, VD Fastighetsrapport

Anders Zingmark, VD Byggstatistik

 

13.30

Affärerna, aktörerna och priserna

Hur ”heta” är samhällsfastigheter just nu? Hur mycket affärer har gjorts de senaste åren och vad kan vi vänta oss framöver? Hur utvecklas priserna och vilka aktörer är mest aktiva?

Mikael Lundström, VD NAI Svefa

 

13.55

Heta stolen: Störst vill bli större

Hemsö, ägt av Tredje AP-fonden och med Sagax som ny minoritetsägare, är störst i Sverige på samhällsfastigheter och var tidigt ute. Hur ser bolaget på möjligheterna att växa ytterligare och på den ekonomiska och politiska situationen i kommuner och landsting?

Per Berggren, VD Hemsö

 

14.15

Kaffe

 

14.45

Vad är det som lockar investerarna?

På bara några få år har samhällsfastigheter blivit ett hett område för investerare av olika slag. Vad är det som lockar kapitalet? Hur ser riskprofil och tillväxtmöjligheter ut jämfört med andra fastighetstyper? Vad ska man tänka på som investerare?

Lars Almquist, Berig Investment

Ossie Everum, VD Vacse

Kent Jonsson, chef indirekta fastigheter Alecta

 

15.10

Skolmarknaden – hur stora är riskerna? Vilka möjligheter finns?

Skolor utgör en stor del av beståndet av samhällsfastigheter. Kommunerna är fortfarande stora ägare samtidigt som friskolorna drabbats av flera konkurser som skakat om sektorn. Hur stora är riskerna och hur påverkas fastighetsägarna? Vad krävs av investerare för att förstå branschen?

Roland Sigbladh, marknadschef UC

Mikaela Valtersson, vice VD Kunskapsskolan och ordförande Friskolornas riksförbund

Åsa Öttenius, VD Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB)

 

15.35

Heta stolen: Samhällsfastigheter mot börsen

Hemfosa är en av de aktörer som var först ute med att investera i samhällsfastigheter. Nu är bolaget på väg mot börsen och planerar att investera mer i sektorn. Hur ser förvärvsmöjligheterna ut runt om i landet? Vilken typ av objekt letar man efter? Innebär börsnoteringen några fördelar?

Jens Engwall, VD Hemfosa

 

15.55

Expertpanelen: Vart är vi på väg och hur påverkar valet?

Hur ser det ut för samhällsfastigheter under 2014 och åren därefter – kommer kommuner och landsting att fortsätta minska sitt ägande? Fortsätter utvecklingen med allt fler privata alternativ i vård, skola och omsorg? Och hur påverkar valet den här sektorn – kan pendeln svänga tillbaka?

Ilija Batljan, vice VD Rikshem

Mats Hulth, ordförande Offentliga Hus

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

Lennart Gabrielsson (FP), förste vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

 

16.20

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig” här intill eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

Datscha