275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 6/2022

Porträtt: Hans Eliasson. Ortsanalys: Splittrat Göteborg. Tema: juridik. Köpcentrum: Överraskande positivt.

Affärsanalys
Två ”kontorsmaskiner” i B-lägen, en i Malmö och en i Stockholm, är i fokus i denna utgåvas affärsanalyser.

Nyheter
Lite avvaktande läge, men affärer sker till fortsatt höga nivåer.

KRÖNIKA: Jan Wifstrand
”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

ORTSANALYS: Göteborg
Det var många förseningar, men till sist blev en hel rad med stora kontorsprojekt av – och de har fyllts upp bra. Men i det äldre beståndet har det uppstått hålrum, vakanser. Det kan bli knepigt.

PROJEKTET: Kv Johanna
Nu är Hufvudstaden i gång med sitt största projekt i modern tid, i centrala Göteborg.

Backaplan
Planerna började spira för 15 år sedan. En totalomvandling väntar. Stadskärnan växer till andra sidan älven.

HANDEL: Transaktion
De som söker lite högre yielder har åter börjat intressera sig för handel i city och köpcentrum.

HANDEL: Nya varumärken
Det är en helt ny, mer optimistisk ton kring butiker i city. Draget i stan lockar, men utbudet förändras.

PORTRÄTTET: Hans Eliasson
Målmedvetet och med låg risk har han byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

TEMA: Juridik
Ta vara på möjligheterna och undvik misstagen. Toppjurister ger dig sina bästa råd.

Hyresavtal
Standardavtal är bra men ganska kantiga. Vid oro för stora omvärldsförändringar går det att få till betydligt större flexibilitet. Det kan underlätta för att få till uthyrningar i osäkra tider.

TOPPLISTA: 16 ledande juristerna
Det är byte på de översta positionerna när vi rankar dem efter affärsvolym.

Taxering
Nya taxeringsvärden har under 2022 levererats för hyreshus. Syna dem noga, för de ligger till grund för uttaget av fastighetsskatt för flera år framåt.

Transaktion
Förseningar och fördyringar i projekt med framtida leverans kan bli ett betydande problem, framför allt för bostadsutvecklare. Hur säkra är avtalen?

INDIKATORN: Falun
Med några få beslut har läget förändrats. Ett nygammalt regemente samt batterier ger framtidstro.

Personnytt
Se vilka som bytt jobb inom branschen den senaste tiden.

Marknadsstatistik
Alla tänkbara nyckeltal som berör fastighetsmarknaden.

Mer information

Fysisk eller virtuell

Fysisk utgåva, Nedladdningsbar PDF, Både fysisk och nedladdningsbar